054

Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse economie concurrerend blijft?

Beschrijving

Nederland is een kleine open economie die voor een groot deel meedeint op de Europese en zelfs op de wereldconjunctuur. De vraag waar we in de toekomst ons brood mee verdienen is moeilijk, zo niet onmogelijk, te beantwoorden. Verder bouwen op de sterke punten van de Nederlandse economie, de van oudsher belangrijke handelsrelaties en de mogelijkheden benutten van nieuwe technologische ontwikkelingen lijken de belangrijkste ingrediënten voor de toekomststrategie. Maar is die toekomst wel zo maakbaar voor een klein land als Nederland? Kunnen we onze economie sterk verduurzamen? Onderzoek naar de sterktes en kansen van onze economie, alsmede de zwakke kanten en de bedreigingen in een globaliserende wereld, moeten handvatten geven voor de discussie over de richting waarin Nederland zich moet ontwikkelen.

Verbindend karakter 
Deze vraag richt zich met name op de onderliggende factoren voor economische ontwikkeling. Wat zijn de structurele randvoorwaarden op het gebied van de gebouwde ruimte en infrastructuur, human capital, instituties, data en informatie, veiligheid en mentaliteit om flexibel in te kunnen spelen op de wereldeconomie? Op al deze terreinen kunnen vele deelvragen worden geformuleerd, maar het gaat hier met name om de manier waarop deze factoren op elkaar inspelen en elkaar versterken of afzwakken. Onderzoek kan zich richten op vergelijking met het verleden, op analyse van het heden en op projecties voor de toekomst, zowel om de mechanismen beter te leren kennen als om in praktische zin de overheid met beleidsadviezen te ondersteunen. Dit is bij uitstek een economische vraag, maar hij raakt aan vele andere disciplines. Zowel technologische disciplines als sociale wetenschappen, zoals organisatiewetenschappen of bedrijfskunde, zijn van belang voor deze problematiek.

Beleidsagenda's

CREATIEVE INDUSTRIE
Business transformation
EZ
Een krachtige en duurzame agrosector
EZ
Kansen voor groene grondstoffen
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

EUR
Law & economics
EUR
Marketing
Fontys Hogescholen
Economie
Toon alle onderzoeks­agenda's