104

Hoe ontwikkelen we minimaal-invasieve technieken en interventies voor de diagnose, prognose en behandeling van patiënten?

Beschrijving

De medische zorg zal zich de komende jaren snel nog verder ontwikkelen van invasief naar minimaal-invasief. De verdere ontwikkeling en combinatie van minimaal-invasieve technieken zal het mogelijk maken om patiënten effectiever, efficiënter en tegelijkertijd minder belastend te diagnosticeren en behandelen omdat een chirurgische ingreep vermeden kan worden. Minimaal-invasieve technieken onder beeldsturing hebben een enorme impact gehad op de vasculaire geneeskunde. Denk aan dotteren en het plaatsen van stents. De komende decennia zal een vergelijkbare ontwikkeling in de behandeling van kanker, neurologische en orthopedische ziektes gaan plaatsvinden.
Bestaande diagnostische technieken om in het menselijk lichaam te kijken zijn hetzij schadelijk, hetzij kostbaar. Het zichtbare licht biedt een onschadelijk en goedkoop alternatief. Zonder aanpassingen dringt licht niet diep het lichaam in, en wordt het snel sterk verstrooid. Recente Nederlandse doorbraken hebben aangetoond dat het golfpatroon van licht zodanig kan worden aangepast dat het tot diep in het lichaam kan doordringen. In het komende decennium is hier een doorbraak te verwachten.

Verbindend karakter 
Moleculaire diagnostiek, beeldvorming en image-guided interventie zijn belangrijke thema’s binnen de topsector Life Sciences & Health. Daarnaast sluit deze vraag aan op onderzoekshoofdlijnen van de topsector Chemie, de roadmap Advanced Instrumentation van de topsector High Tech Systemen en Materialen en de COAST Analytical Science and Technology roadmap. Er zijn veel mogelijkheden voor samenwerking met en spin-off naar medische technologiebedrijven. Vanuit het perspectief van de gezondheidszorg biedt de minimaal-invasieve techniek voordelen omdat de kans op snel herstel groter is.

Beleidsagenda's

Horizon 2020
Health, demographic change and wellbeing
HTSM
Healthcare
HTSM
Advanced instrumentation
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMC
Surgery
AMC
Medical Integromics
CWI
Software
Toon alle onderzoeks­agenda's