087

Hoe ontstaan diabetes type 1 en 2 en hoe kunnen deze eerder worden opgespoord en vervolgens op individuele basis worden behandeld?

Beschrijving

Diabetes is een ziekte die wordt veroorzaakt door een tekort aan en/of verminderde gevoeligheid voor insuline. Insuline wordt gemaakt door de alvleesklier. Bij type 1 diabetes is er een misplaatste afweerreactie tegen de eigen alvleeskliercellen opgetreden en is insuline totaal afwezig. Type 2 diabetes wordt meestal veroorzaakt door een verminderde gevoeligheid voor insuline, waarbij de eigen alvleesklier niet meer voldoende insuline kan produceren om deze ongevoeligheid te overkomen. Deze verminderde gevoeligheid ontstaat vaak door overgewicht. Insuline speelt een rol bij de bloedsuikerhuishouding maar ook bij vele andere stofwisselingsprocessen. Diabetes leidt niet alleen tot een verstoorde glucosespiegel en andere stofwisselingsproblemen maar daarnaast ook tot versnelde en ernstige vaatproblemen. Problemen in de kleine vaatjes uiten zich in oogproblemen of nierproblemen. Als er schade optreedt in de grote vaten, kan dit onder andere hartziekten tot gevolg hebben.

Verbindend karakter 
In Nederland wordt veel en goed diabetesonderzoek verricht waarbij er interactie is tussen zeer fundamenteel, experimenteel en patiëntgebonden onderzoek. Onderzoek op het gebied van diabetes richt zich op vele facetten van de ziekte. Wat de oorzaak betreft wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de immuunreactie die leidt tot type 1 diabetes. Op het gebied van behandeling vormen slimme combinaties van continue glucosesensors door de huid en daarop inspelende insuline pompjes een hoopvolle ontwikkeling. Ook wordt gekeken naar behandelingen van aan diabetes gerelateerde orgaanproblematiek. Daarnaast gaat de aandacht uit naar preventie, onder andere via de invloed van voeding.

Beleidsagenda's

LSH
Specialized nutrition, health & disease

Onderzoeksagenda's

AMC
Gastrointestinal diseases and metabolic disorders
AMC
Medical Integromics
AMC
Genomics
Toon alle onderzoeks­agenda's