090

Hoe ontstaan chronische nierziekten en hoe kunnen deze eerder opgespoord worden en vervolgens op individuele basis worden behandeld?

Beschrijving

Bij chronisch nierfalen werken de nieren gedurende lange tijd niet goed. Meestal is dit het gevolg van hoge bloeddruk of bepaalde aandoeningen als diabetes en andere nierziekten. De meeste mensen met chronisch nierfalen hebben daar in het begin geen last van. Soms zijn er slechts vage klachten. Chronisch nierfalen is niet te genezen. Beschadigd nierweefsel herstelt niet meer. Uiteindelijk treden er veel ernstige klachten op zoals bloedarmoede en hart- en vaataandoeningen. Een vroege diagnose van chronisch nierfalen is essentieel om onherstelbare nierschade te voorkomen.

Verbindend karakter 
Onderzoek op het gebied van nierfalen richt zich op vele facetten van de ziekte: zowel de oorzaak en de behandeling, als de preventie en de behandeling van aan nierfalen gerelateerde orgaanproblematiek. Er is nog veel onderzoek nodig naar biomarkers die in de vroege fase, als er nog geen klachten zijn, reeds het ontstaan van nierschade kunnen voorspellen. Tevens is er meer kennis nodig over de (moleculaire) mechanismen die leiden tot nierschade, zodat een doelgerichte behandeling per individuele patiënt kan worden ontwikkeld. Ten slotte zullen we de consequenties voor andere essentiële lichaamsfuncties beter moeten leren begrijpen en leren voorkomen om de kwaliteit van leven van nierpatiënten te verbeteren.

Onderzoeksagenda's

AMC
Epidemiology and public health
AMC
Genomics
AMC
Medical Integromics
Toon alle onderzoeks­agenda's