063

Hoe objectief zijn canons?

Beschrijving

Grote Romans, Grote Denkers, Belangrijke Gebeurtenissen, Historische Tentoonstellingen enzovoorts, reflecteren – ogenschijnlijk objectief – de belangrijkste gebeurtenissen, personen en teksten op een bepaald gebied en in een bepaalde tijd. Het zijn de canons van een cultuur. De laatste decennia worden deze canons vastgelegd in boekjes over onze helden en hoogtepunten, maar canons hebben altijd bestaan.
Elke cultuur, elk land, elke discipline heeft helden nodig. Zonder helden weten we niet wat echt goed, mooi, waar of belangrijk is. Zo fungeert de canon dus als ijkpunt en als maatstaf. Canons zijn juist om deze reden ook omstreden. Zeker in pluriforme samenlevingen die bestaan uit vele bevolkingsgroepen met hun historische en culturele verschillen is het formuleren van een canon die iedereen moet verbinden niet gemakkelijk.
De studie van canons – in alle disciplines, cultuuruitingen en historische periodes – kan ons veel vertellen over opvattingen, normen, waarden en zelfbeeld van een bepaalde tijd.

Verbindend karakter 
Onderzoek naar canons levert kennis op over verschillende normen, waarden en opvattingen. Dat biedt aanknopingspunten voor relativering van wat wij als goed, mooi, betekenisvol en belangrijk beschouwen. Vooral toepassing van dergelijke kennis in het onderwijs kan sterk bijdragen aan een samenleving die openstaat voor verschillende waarden. Historische, ethische, filosofische en letterkundige disciplines gaan hier hand in hand met sociologische en onderwijspsychologische of pedagogische vakgebieden. Beschrijvend onderzoek naar de aard van canons in verschillende tijden en normatief onderzoek naar waarden en opvattingen die de canons in zich lijken te dragen, zijn nodig om deze vraag in zijn volle breedte te benaderen.

Onderzoeksagenda's

Katholieke Pabo Zwolle
Reflectie & retorica
LEI
Global interaction of people, culture and power through the ages
LEI
Language Diversity in the World
Toon alle onderzoeks­agenda's