007

Hoe meet en modelleer je de wissel­werking tussen ijs, atmosfeer en oceaan, zodat de zeespiegel­stijging betrouwbaar voorspeld kan worden?

Beschrijving

De klimaatrapporten zijn het er over eens dat de zeespiegel stijgt, maar de voorspellingen hoevéél hij deze eeuw zal stijgen lopen ver uiteen. Voorzichtige schattingen komen uit op een stijging van een millimeter per jaar, maar een stijging van een meter of zelfs meer aan het eind van de eeuw is niet ondenkbaar. Een grote onzekere factor in deze voorspellingen is de omvang van het landijs op Groenland. Een relatief klein verlies van één procent aan ijsmassa zou al een zeespiegelstijging van zes centimeter veroorzaken, dus kleine onzekerheden hebben grote gevolgen. In het verleden gingen onderzoekers bij klimaatmodellen uit van deeloplossingen, door zich te specialiseren in de werking van de atmosfeer, of de oceaan, of de ijskappen. Maar het klimaatsysteem functioneert niet als een groep losse compartimenten: in werkelijkheid is er voortdurend interactie tussen processen op allerlei tijd- en ruimteschalen. Klimaatgevoeligheid is een resultante van terugkoppelingen tussen land, atmosfeer, oceaan, zee-ijs en landijs. Hoe bouw je een modelsysteem dat het toekomstige opwarmen van de atmosfeer, het smelten van landijs en het stijgen van de mondiale zeespiegel tegelijk en in samenhang kan voorspellen?

Verbindend karakter 
Deze vraag ligt in het domein van Earth System Modelling, het modelleren van het systeem aarde. Deze computermodellen draaien op de grootste supercomputers; dit onderzoek vergt samenwerking tussen meteorologen, oceanografen, glaciologen en computerdeskundigen. Dit thema sluit aan bij de Europese en mondiale agenda's gericht op klimaat en watersysteem.

Beleidsagenda's

HTSM
Space
UN Sustainable Development Goals
Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
WATER
Duurzaam functioneren van watersystemen
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

Deltares
Flood risk
Hogeschool Zuyd
Deltatechnologie
HZ University of Applied Sciences
CoE Delta Technology
Toon alle onderzoeks­agenda's