094

Hoe maken we de gezondheidszorg kwalitatief zo goed mogelijk en houden we haar betaalbaar?

Beschrijving

De gezondheidszorg staat wereldwijd onder grote druk. Door toenemende technologische mogelijkheden, vergrijzing, nieuwe gezondheidsrisico’s en culturele ontwikkelingen nemen de vraag en de kosten veel sneller toe dan de beschikbare financiële middelen. Tevens worden steeds meer zorgtaken als individuele verantwoordelijkheid gezien en neemt de druk op bijvoorbeeld mantelzorgers toe.
Wetenschappelijk onderzoek kan op verschillende manieren bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Onderzoek naar nieuwe behandelmethoden is noodzakelijk om professionals doelmatiger te laten werken. Onderzoek naar de organisatie van de gezondheidszorg is noodzakelijk om instellingen doelmatiger te laten werken. Gezondheids-economisch onderzoek is noodzakelijk om beleidsmakers in staat te stellen de goede beslissingen te nemen.

Verbindend karakter 
Multidisciplinariteit is het kernwoord voor onderzoeksvragen op het gebied van de gezondheidszorg. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, organisatiewetenschappen, bestuurskunde, medische sociologie, ethiek en antropologie werken nauw samen aan vraagstukken gerelateerd aan de gezondheidszorg. Ook de samenwerking met technische onderzoekers zal noodzakelijk zijn, omdat inzet van technologie wellicht kan leiden tot kostenbesparing. Specifiek het gebruik van ICT wordt veel aangehaald als mogelijkheid voor het efficiënter organiseren van de gezondheidszorg. Het gaat deels om fundamentele en deels om toegepaste vragen. Veel vragen hebben een ethische grondslag. De samenwerking met maatschappelijke partners, zoals patiëntenorganisaties, is nadrukkelijk aanwezig in dit onderzoek waardoor de relevantie en toepasbaarheid continu worden geborgd.

Beleidsagenda's

HTSM
Healthcare
HTSM
ICT
VWS
Collectieve zorg en ondersteuning betaalbaar houden
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMC
Epidemiology and public health
AMC
Medical Integromics
CWI
Information
Toon alle onderzoeks­agenda's