021

Hoe kunnen we wind­energie zo efficiënt en duurzaam mogelijk omzetten in elektriciteit?

Beschrijving

Windenergie is een belangrijke bron van duurzame energie. Onderzoek naar windenergie omvat aspecten als de materialen die voor de turbinebladen worden gebruikt, de aerodynamica met inbegrip van het opgewekte geluid, en de efficiëntie van de turbines zelf. Er is een groot maatschappelijk belang gekoppeld aan vragen in dit cluster, zeker ook waar het gaat om selecteren van locaties voor windparken. Gezien de sociale problematiek rondom bijvoorbeeld geluid en horizonvervuiling is internationale samenwerking voor ontwikkeling van windenergie in afgelegen gebieden zoals in internationale wateren een belangrijke richting. Daarbij zijn transport, omzetting en opslag relevante problemen. Tegelijk moet mogelijke schade aan het milieu worden beperkt. Kleine en geluidsarme molens zijn nodig om windenergieopwekking in de stedelijke omgeving mogelijk te maken. Als er op meerdere plaatsen op kleine schaal windenergie wordt opgewekt, zijn slimme oplossingen voor flexibele interactie met het elektriciteitsnet noodzakelijk.

Verbindend karakter 
Technologisch gezien zal de meeste efficiëntiewinst komen uit schaalvergroting van molens en parken. Zowel met fundamenteel onderzoek als met efficiëntere toepassing kan op het gebied van windenergie winst worden geboekt. Bijvoorbeeld door ontwikkeling en inzet van nieuwe materialen, een beter begrip en hogere voorspelbaarheid van windpatronen voor en achter de molen en daarmee een betere selectie van windwingebieden. Hierbij spelen big data een rol. Voor de transitie naar duurzame energievoorziening geldt echter dat, naast fundamentele en technologische doorbraken, inter- en multidisciplinair onderzoek nodig zijn om de maatschappelijke, beleidsmatige en institutionele blokkades in kaart te brengen en op te lossen.

Beleidsagenda's

ENERGIE
Smart Grids
ENERGIE
Systeemintegratie
NWO
Duurzame energie

Onderzoeksagenda's

CWI
Energy
DIFFER
Designing, developing and operating high-quality technical infrastructure
DIFFER
Acquiring a national coordinating role in fundamental energy research
Toon alle onderzoeks­agenda's