022

Hoe kunnen we rivieren, meren, zeeën en oceanen optimaal gebruiken voor energie­winning?

Beschrijving

De toekomstige energievoorziening zal voornamelijk uit duurzame bronnen moeten bestaan. Eén van de ideeën is om energie uit rivieren en zee te gaan gebruiken. De energiedichtheid in water is veel groter dan in lucht, dus potentieel zit er veel meer energie in rivieren en de zee dan in wind. De verdere ontwikkeling van deze energievorm kan binnen tien jaar grote invloed hebben op onze toekomstige energiemix.
Veel van de ingediende vragen gaan in op de mogelijkheden om deze energievorm met windenergie en eventueel ook zonne-energie te combineren. Door gebruik te maken van locaties op bijvoorbeeld de Noordzee waar nu ook al windenergie wordt opgewekt, kan infrastructuur efficiënt worden ingezet en wordt geen extra claim gelegd op het ruimtegebruik van de Noordzee. Daarmee is deze vraag nauw verbonden met andere vragen op het gebied van energie en met name windenergie.
Er zijn echter nog grote technische en wetenschappelijke vragen over de beste methode om de energie om te zetten, zonder negatieve invloed op flora en fauna en op andere gebruikers zoals de binnenvaart en de beschermende functie van dijken.

Verbindend karakter 
Met name op het gebied van maritieme techniek en delta (topsector Water) en op het gebied van energiewinning (topsector Energie) is er veel relevante kennis en kunde in Nederland. Naast onderzoek op gebied van technologie en natuurkunde is ook onderzoek naar de ecologische aspecten noodzakelijk om de potentie van deze energievorm als duurzame bron te bepalen. Daarnaast spelen er bij de transitie naar duurzame energie maatschappelijke aspecten een rol. Dit cluster sluit daarmee aan bij vragen over hoe menselijke activiteiten de natuur beïnvloeden. Ook meer fundamentele vragen over het functioneren van de oceaan zijn van groot belang.

Beleidsagenda's

HTSM
Space

Onderzoeksagenda's

DIFFER
Acquiring a national coordinating role in fundamental energy research
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Duurzame Havenstad
Hogeschool Rotterdam
CoE Deltatechnologie
Toon alle onderzoeks­agenda's