016

Hoe kunnen we nieuwe gezonde voedselgewassen ontwikkelen die meer produceren met minder gebruik van schadelijke chemicaliën?

Beschrijving

Planten vormen de belangrijkste primaire voedselbron op aarde. Daarnaast voorzien zij ons van belangrijke producten waaronder katoenvezels voor kleding, zetmeel voor de industrie, en medicinale stoffen die in de geneeskunde worden gebruikt. Door optimalisering van de teelt tijdens de Groene Revolutie is de productiviteit per teeltoppervlakte sterk toegenomen. Intussen groeit de wereldbevolking zo snel dat een volgende Groene Revolutie nodig is, die daarnaast ook nog eens de nadelige gevolgen van de eerste Groene Revolutie, zoals overmatig gebruik van kunstmest en pesticiden en toenemende erosie en verzilting van de bodem, wegneemt. Onder andere kennis van planten en moderne plantenveredeling is onontbeerlijk om de gedroomde, duurzame gewassen van de toekomst te kunnen ontwerpen. Deze gewassen zullen met minder water en kunstmest toe kunnen, goed kunnen groeien op marginale gronden en daarnaast zeer efficiënt het zonlicht kunnen invangen. Tegelijk moeten ze zich goed kunnen verdedigen tegen ziekten, plagen en klimaatgerelateerde stressfactoren.

Verbindend karakter 
Het ontwikkelen van gewassen die de bovenstaande uitdaging aankunnen, vereist zowel continue innovatie in de veredeling als nieuwe inzichten, die kunnen worden verkregen door een combinatie van genetisch, fysiologisch en fytopathologisch plantenonderzoek ondersteund door de nieuwste technologie op het gebied van genomics, imaging en bio-informatica. Van belang hierbij zijn ook de relatie tussen mens en milieu en de rol van micro-organismen: er moet aandacht zijn voor complete ecosystemen. Nederland speelt op deze wetenschapsgebieden wereldwijd een leidende rol en is tezamen met haar vooraanstaande plantenveredelingsindustrie in staat toekomstbestendige oplossingen aan te dragen. Om nieuw verworven kennis en nieuwe gewassen optimaal in te kunnen zetten, moeten grote partijen, MKB en wetenschap samenwerken en is goed management vereist met aandacht voor sociale aspecten. Mits goed ingezet kan de hele keten hiervan profiteren, vanaf de persoon die niet meer met de gifspuit rond hoeft tot en met de consument. Duurzame productie van gezonde voedingsgewassen is een speerpunt van de topsector Agri & Food en van Horizon 2020. De vraag sluit aan bij het overheidsbeleidsterrein ‘Een krachtige duurzame Agrosector’.

Beleidsagenda's

AGRI&FOOD
Hogere toegevoegde waarde
AGRI&FOOD
Meer met minder door duurzame, innovatieve voedselsystemen
EZ
Mondiale voedselzekerheid, schaarste en transitie
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

CWI
Life Science
HAS Hogeschool
CoE Food
HZ University of Applied Sciences
CoE Delta Technology
Toon alle onderzoeks­agenda's