102

Hoe kunnen we nieuwe geneesmiddelen en -wijzen ontwikkelen om zo vitaal en gezond mogelijk te blijven?

Beschrijving

Dankzij de ontwikkeling van geneesmiddelen, betere voeding en meer hygiënische omstandigheden is de gemiddelde levensverwachting - vooral in de westerse wereld - de afgelopen eeuw met tientallen jaren toegenomen. In 2050 zal twintig procent van wereldbevolking ouder zijn dan zestig jaar en zal het aantal mensen ouder dan tachtig jaar verdriedubbelen. Een majeure inspanning is nodig, niet alleen om de kwaliteit van leven in een vergrijzende maatschappij verder te doen toenemen, maar ook om de bereikte levensstandaard te behouden. Cruciaal is de vraag: hoe ver kunnen en willen we gaan?

Verbindend karakter 
Vitaal en gezond ouder worden mogelijk maken vraagt inspanningen op alle terreinen van de gezondheidssector. De vergrijzing van de samenleving gaat gepaard met een sterke toename in leeftijdsgerelateerde chronische ziekten, zoals type II diabetes, hart- en vaatziekten, dementie en kanker. De ontwikkeling van deze ziekten wordt bovendien versneld door de huidige ongezonde levensstijl, die aanleiding geeft tot overgewicht en obesitas. Conceptueel is het mogelijk om leeftijdsgerelateerde ziekten als groep aan te pakken en niet als individuele ziekten. Vroegdiagnostiek is hiervoor essentieel. Daarnaast zijn nieuwe geneesmiddelen en behandelingen nodig om de bevolking gezond en actief oud te laten worden. De moleculaire kennis van ziekten vormt de basis voor nieuwe behandelmethoden. De toekomst ligt echter in translationeel onderzoek, waarbij het onderzoek wordt vertaald naar de mens en zijn omgeving. De interactie tussen erfelijkheid, omgeving en leefstijl van het individu is bepalend voor het wel of niet gezond ouder worden. Daarnaast zijn innovaties op het gebied van preventieve gedragsinterventies, huisvesting, voeding, ICT, e-health en mobile-health, medische hulpmiddelen, alsmede innovaties in de zorgsector zelf hard nodig. Om daadwerkelijk tot innovatieve producten en diensten te komen is er nauwe samenwerking nodig tussen onderzoeksinstituten, het bedrijfsleven en de overheid op onder meer het gebied van genomics, klinisch, epidemiologisch en gedragswetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur in publiek-private samenwerkingsverbanden. Een uitdaging is om dat type onderzoek te combineren met ontwikkelingen in onder andere de architectuur, in de creatieve sector en binnen de toonaangevende voedingsmiddelen- en medical devices industrieën. Naast het dienen van een evident publiek belang biedt dit onderwerp ook vele economische kansen.

Beleidsagenda's

CHEMIE
Chemistry of Life: farmaceutische targets, antibiotica, biocompatibele materialen, assays
Horizon 2020
Health, demographic change and wellbeing
LSH
Pharmacotherapy
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMC
Ageing
AMC
Genomics
AMC
Medical Integromics
Toon alle onderzoeks­agenda's