132

Hoe kunnen we met ruimte­vaartuigen en telescopen meer begrijpen van het heelal en ons zonne­stelsel exploreren?

Beschrijving

De technologische vooruitgang die leidt tot steeds geavanceerdere telescopen en ruimtevaartuigen, ligt aan de basis van ons toenemende begrip van het heelal en de ruimte om ons heen, en leidt tot een toenemend nut van die ruimte voor de mensheid. Een wereld zonder weer- en communicatiesatellieten en GPS is bijna niet meer denkbaar. Om verder door te dringen in de geheimen van de natuur en om mogelijk zelfs van exploratie naar exploitatie van het zonnestelsel te gaan, moeten de ontwikkeling en toepassing van de relevante technologieën krachtig worden voortgezet. De spin-off van dit soort technologieontwikkeling heeft zijn weerslag overal in de samenleving. Nederland kan aan deze internationale ontwikkelingen belangrijke bijdragen leveren. Nederlandse technologische onderzoeksinstituten op het gebied van sterrenkundig en ruimteonderzoek zijn internationaal zeer prominent aanwezig, zeker gezien hun relatief kleine omvang.

Verbindend karakter 
Voor de exploratie van het zonnestelsel is onderzoek in en afstemming tussen zeer uiteenlopende disciplines en technologieën nodig. Innovatieve telescopen vragen om nieuwe technologie, die ook elders inzetbaar blijkt. Technologieontwikkeling voor ruimteonderzoek en ruimtevaart is zeer innovatief vanwege de extreme omstandigheden die in de ruimte heersen, en de extreme betrouwbaarheids- en levensduureisen die aan ruimte-instrumenten worden gesteld. In het verleden zijn vanuit de ruimtevaartambities innovaties gerealiseerd met maatschappelijke en economische impact. Ook voor de toekomst zijn spin-offs te verwachten met potentie voor de maatschappij en de Nederlandse industrie.

Beleidsagenda's

HTSM
Space
HTSM
Advanced instrumentation

Onderzoeksagenda's

ASTRON
The development of new technologies for radio astronomy and beyond
LEI
Fundamentals of Science
Netherlands eScience Center (NLeSC)
Big data analytics
Toon alle onderzoeks­agenda's