028

Hoe kunnen we met efficiëntere transport­middelen bijdragen aan de efficiëntie en milieu­vriendelijkheid van het transport­systeem als geheel?

Beschrijving

Met de groeiende toename van mobiliteit en vervoer moeten aandrijfsystemen van transportmiddelen energiezuiniger en milieuvriendelijker worden. Dit betreft gedeeltelijk een omschakeling naar systemen die inherent zuiniger en milieuvriendelijker zijn, en gedeeltelijk een verdere verbetering van meer conventionele aandrijfsystemen. Bij deze laatste worden verbrandingsprocessen geoptimaliseerd naar radicaal nieuwe typen motoren. Niet alleen de aanpassing van bestaande aandrijfsystemen speelt hierbij een rol, maar ook de optimalisatie van een complete powertrain: de keten van een energieproducerend element, een onderdeel dat deze energie omzet in kracht, en een element dat deze kracht vervolgens overbrengt op een onderdeel dat moet gaan bewegen. Daarnaast zijn er ook veel mogelijkheden om door middel van aerodynamica, hydrodynamica, materiaalgebruik, en de ontwikkeling van compleet nieuwe transportmogelijkheden bijdragen te leveren aan de efficiëntie van het transportsysteem. Bij efficiëntere transportmiddelen kan tevens worden gedacht aan slimmere logistiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van real time gegevens, toegepast wiskundige modellen, slimme sensoren en het Internet of Things.

Verbindend karakter 
Het wetenschappelijk onderzoek dat nodig is ter beantwoording van deze vraag, is divers: het gaat onder andere over aandrijfsystemen, alternatieve brandstoffen en efficiënte energieopslagsystemen, slimme logistieke modellen, maar ook over nieuwe materialen, coatings, lucht-watermengsels, en meetmethoden om energieverbruik in motoren betrouwbaar te kunnen vaststellen. Kennis over stroming van lucht en water is daarnaast belangrijk om te voldoen aan de doelstellingen voor efficiëntie, energiezuinigheid en milieu-impact. Een effectief transportsysteem met moderne transportmiddelen die duurzaam, energiezuinig en veilig zijn, is van groot maatschappelijk belang. Een belangrijke manier om dat transportsysteem te vernieuwen is om de vervoersmiddelen in dat systeem en de wijze van gebruik ervan te innoveren, parallel met aanpassingen in wet- en regelgeving, en aandacht voor gedrag en de rol van de mens. Nederland is een belangrijke speler in veel van die maakindustrieën als belangrijke toeleverancier. In de maritieme maakindustrie produceert Nederland zelf aanzienlijke hoeveelheden complete, vaak bijzondere vaartuigen. Veel van de opgedane kennis in onderzoek vindt vrijwel direct zijn weg in deze industriële sectoren. Op het gebied van slimme logistieke systemen heeft Nederland bekende best practices als Schiphol en de Rotterdamse haven. In de ontwikkeling van transportmiddelen liggen grote economische kansen voor Nederlandse kennisinstituten en bedrijven als toeleverancier van kennis en technologie aan de Europese en mondiale maakindustrie op dit terrein. De kracht van de Nederlandse positie is de sterke verwevenheid van kennisinstituten en bedrijven, zoals bijvoorbeeld in de hightech, de maritieme maakindustrie en in de lucht- en ruimtevaart.

Beleidsagenda's

Horizon 2020
Smart, green and integrated transport
HTSM
Automotive
HTSM
Aeronautics
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

Christelijke Hogeschool Windesheim
KennisDC Logistiek
CPB
Maatschappelijke kosten-batenanalyses van grote infrastructurele projecten
CWI
Logistics
Toon alle onderzoeks­agenda's