099

Hoe kunnen we met behulp van een groter begrip van het leven, nieuwe targets identificeren voor moleculaire therapieën, antibiotica en antivirale middelen?

Beschrijving

De vragen binnen dit cluster hebben betrekking op het gebruik van innovatieve technologieën voor onderzoek aan nieuwe geneesmiddelen. Een voorbeeld hiervan is lab-on-a-chip: het integreren van verschillende laboratoriumfuncties op één enkele chip. Deze technologie kan bijvoorbeeld bloed-, speeksel- of urinetesten sneller en goedkoper maken. Ook vanuit ontwikkelingslanden is veel belangstelling voor deze technologie, omdat dit soort testen minder gecompliceerde infrastructuur vereist.
Het cluster richt zich met name op de mogelijkheden die innovatieve technologieën bieden voor een groter fundamenteel begrip van moleculaire en fysiologische processen. Dit begrip kan leiden tot nieuwe richtingen in het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Ook de ontwikkeling van nieuwe laboratoriummodellen voor onderzoek naar het menselijk lichaam is hierbij van groot belang.

Verbindend karakter 
Deze vraag is relevant voor zowel de topsector Life Sciences & Health als de topsector Chemie. In het fundamentele onderzoek ligt de nadruk bij deze vraag op de kansen die innovatieve technologieën zoals stamceltechnologie bieden voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en therapieën. Meer toegepaste vragen gaan in op het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van het ontwikkelingsproces van nieuwe medicijnen. De ingediende vragen richten zich onder andere op de mogelijkheden voor duurzame productie van onder andere geneesmiddelen. In dit cluster is samenwerking tussen de disciplines scheikunde, biologie, medicijnen, maar ook bijvoorbeeld ICT of fundamentele natuurkunde van groot belang.