011

Hoe kunnen we in de toekomst het water zorgvuldig beheren?

Beschrijving

De beschikbaarheid van schoon water is een basisbehoefte van de mensheid. Het is tevens een ernstig bedreigde basisbehoefte. Door klimaatverandering, vervuiling, verspilling, een sterke toename van gebruik en uitputting van eindige bronnen bestaat op veel plaatsen al een acuut watertekort. Op veel andere plaatsen zal dit tekort op afzienbare termijn ontstaan, met onder andere grote gevolgen voor land- en tuinbouw, veeteelt, gezondheid, en algehele leefbaarheid. Dit probleem speelt niet alleen op regionaal niveau, maar kan zelfs een bedreiging zijn voor goede verhoudingen tussen bevolkingsgroep en staten. Geavanceerd watermanagement en waterbesparende technieken als waterzuiverings- en ontziltingstechnologie√ęn moeten verder worden ontwikkeld, zodat ze op grote schaal en tegen aanvaardbare kosten kunnen worden ingezet.

Verbindend karakter 
De vraag naar het waterbeheer van de toekomst verbindt technische vragen op het gebied van zuivering en sanitatie met vragen naar ander gebruik van water en naar de organisatie van het waterbeheer. Bij watertechnologie zijn niet alleen de zuiverings- en ontziltingstechnieken op zichzelf van belang, maar ook de relatie met energie en hergebruik van grondstoffen, zoals fosfaat. Watergebruik gaat deels om het zuiniger gebruik van water in bestaande systemen, maar ook over het ontwikkelen van nieuwe vormen van gebruik die minder water vragen, wat de watervraag in bijvoorbeeld de landbouw sterk kan verminderen. In het geval van water governance is de centrale vraag welke nieuwe beheersystemen de verschillende actoren die water gebruiken bij elkaar kunnen brengen. Ook economische maatregelen en de juridische aspecten zijn een belangrijk onderwerp voor onderzoek.

Beleidsagenda's

Horizon 2020
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy
HTSM
Lighting
HTSM
Security
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Duurzame Havenstad
Hogeschool Rotterdam
CoE Deltatechnologie
Hogeschool Zuyd
Deltatechnologie
Toon alle onderzoeks­agenda's