088

Hoe kunnen we hart- en vaatziekten (atherosclerose, hartfalen, hartritme­stoornissen en trombose) op individueel niveau vroeg voorspellen, voorkomen en behandelen?

Beschrijving

Hart- en vaatziekten komen vaak voor in Nederland. Obesitas, veroudering en een ongezonde levensstijl zijn factoren die een negatieve invloed hebben op het cardiovasculaire systeem. Bovendien komen aangeboren hartafwijkingen in Nederland vaak voor. De uitdaging is om hart- en vaatziekten te kunnen diagnosticeren en behandelen voordat ze klachten opleveren. Hierbij spelen echter wel vragen over verantwoordelijkheid of kosten van de gezondheidszorg: is het wenselijk om gezonde mensen te willen controleren en zo ziektes te voorkomen? Bovendien gaat deze vraag in op de genetische risicofactoren van hart- en vaatziekten en onderliggende oorzaken van een abnormale hart- en vaatfunctie.

Verbindend karakter 
Het cardiovasculaire onderzoek in Nederland kenmerkt zich in belangrijke mate door het bottom-up organiseren van onderzoek. Kennisinstellingen, industrie en maatschappelijke organisaties investeren met elkaar in gezamenlijke projecten die er op zijn gericht de kwaliteit van hart- en vaatonderzoek in Nederland te verbeteren. Ook de inbreng vanuit het patiëntenperspectief is hierin goed geborgd. Het onderzoek is zowel fundamenteel als translationeel en klinisch toegepast van aard. Onderzoek richt zich op het herkennen van hart- en vaatziekten in een vroege fase, de verschillen tussen mannen en vrouwen bij hart- en vaatziekten, de behandeling van hartritme­stoornissen en hartfalen, een snelle behandeling bij beroertes, en innovaties op het gebied van ondersteuning bij het bereiken en volhouden van een gezonde leefstijl. Voor dit laatste onderwerp geldt dat er een directe link is met technologisch onderzoek op het gebied van zelfmanagement, apps en games.

Beleidsagenda's

HTSM
Healthcare
HTSM
ICT
VWS
Preventie
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMC
Genomics
AMC
Medical Integromics
AMC
Cardiovascular diseases
Toon alle onderzoeks­agenda's