075

Hoe kunnen we gezondheid door middel van sport, bewegen en voeding bevorderen en welke effecten brengt dit met zich mee?

Beschrijving

Sinds een aantal jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar sport en beweging en de relatie met voeding en gezondheid. Over het effect van bewegen en voeding op gezondheid is dan ook al het één en ander bekend; zo is het positieve effect aangetoond van beweging op botdichtheid, diabetes en borstkanker. Bewegen is gezond, zoveel lijkt wel duidelijk. Toch blijkt uit diverse onderzoeken dat bijna de helft van de Nederlanders onvoldoende beweegt. Nederland is geen uitzondering ten opzichte van andere Westerse landen. Dat roept de vraag op hoe we beweeggedrag kunnen stimuleren en wat de effecten daarvan zullen zijn op de gezondheid en in het maatschappelijke, sociale en economische domein. Voor de top- en breedtesport is onder andere meer kennis over het ontstaan en voorkomen van blessures en overbelasting van belang. Daarnaast worden aan sport en bewegen nog veel positieve effecten toegedicht zonder dat deze ooit zijn onderzocht.

Verbindend karakter 
Meer kennis en inzicht in deze vraag en een adequate vertaling daarvan naar interventies en technologieën bieden economische en maatschappelijke kansen, bijvoorbeeld in de bevordering van een vitale arbeidspopulatie en sociale integratie: grotere maatschappelijke participatie, ook door sociaal zwakkeren. Fundamenteel onderzoek naar onder andere mechanismen en determinanten die ten grondslag liggen aan beweeggedrag en naar de relatie tussen voeding en gezondheid, en daarnaast de ontwikkeling van gedragstheorieën ter bevordering van beweeggedrag en gezond leven in het algemeen, kunnen antwoorden genereren. Bij de ontwerpende vragen ligt de uitdaging erin te experimenten met methoden en instrumenten om mensen aan te sporen tot een gezond beweeg- en voedingsgedrag.

Beleidsagenda's

NWO
Agro, food en tuinbouw
VWS
Preventie
ZonMw
Ouderen

Onderzoeksagenda's

AMC
Epidemiology and public health
AMC
Medical Integromics
Christelijke Hogeschool Windesheim
Bewegen en educatie (sport)
Toon alle onderzoeks­agenda's