023

Hoe kunnen we geothermische energie optimaal benutten?

Beschrijving

Een urgent vraagstuk is hoe te voldoen aan onze steeds groeiende energiebehoefte, en tegelijk de CO2-uitstoot te verminderen. Eén van de oplossingen daarvoor is het gebruik van geothermische energie. Hoewel geothermische energie in Nederland naar de huidige verwachting niet het grotere energievraagstuk kan oplossen, kan het wel een oplossing zijn voor de verwarming en koeling van gebouwen.
Om de daadwerkelijke potentie van deze energievorm te kunnen bepalen, is onderzoek noodzakelijk naar de beste methoden om geothermische energie op te wekken en te transporteren. Zo zijn er veel vragen over welke materialen of technieken te gebruiken om geothermische energie te benutten. Hier speelt ook het goedkoper winnen van geothermische energie een grote rol: als het een dure energievorm blijkt, wordt het waarschijnlijk moeilijk om deze toe te passen binnen de huidige marktwerking voor het leveren van energie. Daarnaast is er onderzoek nodig naar de effecten van winning en gebruik op de aarde, het grondwater en het milieu.

Verbindend karakter 
Deze vraag bevat een grote technologische component. Ecologische, economische en maatschappelijke aspecten spelen echter ook een grote rol. Dit cluster sluit daarmee aan bij vragen over hoe menselijke activiteiten de natuur beïnvloeden. Verder past dit onderwerp binnen de grotere vraag over hoe te bewegen naar een duurzame samenleving. Het zal ook van de ontwikkelingen van andere duurzame energie-opties, zoals wind- of zonne-energie, afhangen in hoeverre geothermische energie gebruikt gaat worden. De meeste vragen in dit cluster zijn erg toegepast van aard en kunnen dan ook snel maatschappelijke of economische impact hebben. Hier liggen echter wel fundamentele vragen aan ten grondslag over de werking van onze aardbodem en het klimaat.

Onderzoeksagenda's

DIFFER
Acquiring a national coordinating role in fundamental energy research
KNMI
Monitoring van aardbevingen
Naturalis Biodiversity Center
Diepe aarde en diepe tijd
Toon alle onderzoeks­agenda's