029

Hoe kunnen we de veiligheid van verkeer en vervoer vergroten?

Beschrijving

In onze maatschappij zijn efficiënt en veilig verkeer en vervoer van groot belang. De veiligheid van het verkeer- en vervoerssysteem is een aspect dat al jaren op grote belangstelling van de samenleving en de overheid kan rekenen. Met het complexer worden van de omgeving waarin verkeer en vervoer plaatsvindt, blijft die aandacht volop nodig.
De gevolgen van onveiligheid zijn groot: allereerst gaat het om verloren mensenlevens, maar er is vaak ook economische schade aan vervoermiddelen en infrastructuur. Daarnaast heeft de onderbreking van verkeer en vervoersstromen meestal verstrekkende gevolgen.
Ongelukken in het vervoer worden steeds minder geaccepteerd. Er zijn grote verschillen tussen de typen ongelukken die voorkomen bij verschillende soorten vervoer: in het wegverkeer gebeuren veel relatief kleine ongelukken, terwijl er in het zee- of vliegverkeer minder vaak ongelukken zijn, die wel veel meer slachtoffers maken of schade veroorzaken. Daarnaast wordt de omgeving waarin vervoer plaatsvindt ook steeds voller. Dit geldt voor de zee, waar windmolenparken worden gebouwd, waar olie- en gaswinning plaatsvindt, en waar ook nog vissersschepen rondvaren. Maar ook in de lucht, op het spoor, op rivieren en op autosnelwegen wordt het steeds drukker.
Wat de vraag nog complexer maakt is het feit dat Nederland verantwoordelijk is voor de veiligheid in een transportsysteem waar ook buitenlandse partijen gebruik van maken. Schepen, maar in toenemende mate ook vrachtauto’s en vliegtuigen, zijn vaak niet Nederlands, of worden door buitenlands personeel bestuurd. Toch dient de veiligheid van het verkeers- en vervoerssysteem als geheel gewaarborgd te blijven.

Verbindend karakter 
Deze vraag omvat een aantal verschillende elementen. Het gaat om de rol van nieuwe vervoerstechnologie, zoals autonoom, onbemand vervoer, en technologie die schade beperkt, ongelukken kan voorspellen, of slachtoffers effectiever kan redden. Maar ook om de rol van de mens als deelnemer aan het verkeer, als operator van vervoersmiddelen, en als stakeholder bij een veilig transportsysteem. En het gaat om het maatschappelijk begrip van veiligheid. Dit laatste aspect komt tot uiting in vragen als: Kan het zeevervoer nog veiliger? Is vliegen veiliger dan autorijden? Het is de rol van de wetenschap om zowel nieuwe oplossingen te ontwikkelen die de veiligheid van de verschillende vervoersmogelijkheden bevorderen, als de oorzaken te achterhalen die leiden tot ongelukken en onveiligheid. Een voorbeeld van het laatste is diep inzicht in de voorspelbaarheid van verkeersstromen, bijvoorbeeld in de lucht, of inzicht in hydrodynamica die bepaalt of schepen stabiel zijn. Ook de materiaaltechnologie kan bijdragen aan een grotere veiligheid van het vervoer.

Beleidsagenda's

Horizon 2020
Smart, green and integrated transport
HTSM
Automotive
HTSM
Aeronautics
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMC
Epidemiology and public health
AMC
Kenniscentrum Arbeid & Gezondheid
Christelijke Hogeschool Windesheim
KennisDC Logistiek
Toon alle onderzoeks­agenda's