013

Hoe kunnen we de samen­leving op natuur­vriendelijke wijze beschermen tegen over­stromingen?

Beschrijving

Grote delen van Nederland bestaan omdat wij land hebben herwonnen op het water. Het beteugelen van water ligt aan de basis van onze samenleving en is een sleutelelement in onze nationale identiteit. Maar de vraag hoe om te gaan met het wassende water is een wereldwijd probleem. Klimaatverandering, zeespiegelstijging en extreme meteorologische fenomenen zullen op veel plaatsen leiden tot de noodzaak om overstromingen te beheersen, te gebruiken of te voorkomen.
Inzicht in het waarom en waar van overstromingen vormt hiervoor de basis. Het ontwikkelen en implementeren van oplossingen die veiligheid bieden terwijl duurzaamheid en biodiversiteit optimaal behouden blijven is de uitdaging voor de toekomst. Maatschappelijke vraagstukken zijn hierbij evenzeer van belang als wetenschappelijke en toepassingsgerichte problemen. Nederland behoort tot de wereldtop in onderzoek naar en uitvoering van watermanagement. Onze onderzoekinfrastructuur is ongeëvenaard en de betrokken bedrijfstak van wereldfaam. Vanuit die positie moet Nederland op dit terrein het initiatief nemen en behouden.

Verbindend karakter 
Van oudsher heeft Nederland een unieke, verbindende, institutionele structuur op het gebied van watermanagement. Rond watermanagement is een structuur ontstaan van samenwerking tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven die een voorbeeldfunctie vervult voor publiek-private samenwerking. Deze structuur verschaft Nederland ook de positie om internationaal toonaangevend te zijn. Watermanagement roept echter ook vragen op over maatschappelijke risicoacceptatie. Op welke manier en onder welke voorwaarden kunnen we overstromingsrisico’s accepteren? Zijn we bereid om gebied terug te geven aan de natuur en onze leefomgeving aan te passen aan natuurvriendelijke oplossingen?

Beleidsagenda's

DEFENSIE
Militair optreden in een complexe en dynamische omgeving
I&M
Water en klimaat & Big data
NWO
Water en klimaat
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

Deltares
Flood risk
Hogeschool Rotterdam
CoE Deltatechnologie
Hogeschool Zuyd
Deltatechnologie
Toon alle onderzoeks­agenda's