135

Hoe kunnen we de eigenschappen, functionaliteiten en het samenspel van moleculen in levende systemen beter begrijpen en zo bijvoorbeeld op leven geïnspireerde systemen ontwikkelen?

Beschrijving

We begrijpen nog steeds niet hoe interacties tussen biomoleculen tot levende organismen kunnen leiden. Wel weten we dat de moleculen van het leven elkaar herkennen, met elkaar reageren tot nieuwe moleculen, interacties met elkaar aangaan en samen structuren vormen door middel van vele complexe processen. Deze moleculaire processen zijn essentieel voor chemische reacties en voor het goed functioneren van uit twee delen bestaande biologische systemen zoals enzymen en substraten, virussen en hun gastheer, antigenen en antilichamen. Kennis van dergelijke complexe moleculaire systemen en de mogelijkheid om deze in een gewenste richting te kunnen sturen, bieden aanknopingspunten om maatschappelijke vraagstukken op het gebied van milieu, energie en gezondheid aan te pakken. De komende tien jaar staan we voor de uitdaging moleculaire zelfassemblage (spontane ordening) onder controle te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwerpen en in elkaar zetten van moleculaire motoren, het modelleren van biologische systemen, maar ook door het ontwerpen van dynamische biomaterialen voor het herstel van weefsel in het lichaam, of door het kunnen sturen van katalytische processen in levende cellen. Op termijn kunnen we wellicht zelfs kunstmatige moleculaire systemen en materialen bouwen die autonome functies kunnen uitvoeren, en zo een geheel nieuwe chemische wereld genereren.

Verbindend karakter 
Evolutie, het functioneren van leven, en het begrijpen van complexe processen op verschillende lengte- en tijdschalen zijn kernbegrippen bij deze vraag. Toepassingen en economische kansen liggen op het gebied van bijvoorbeeld medicijnen, voeding en materialen. Vragenstellers noemen protheses, kunstmatige weefsels en organen, levensechte zelfdenkende materialen, nieuwe medicijnen, nanorobots, moleculaire elektronica, nieuwe doeleiwitten voor moleculaire therapieën, antibiotica en antivirale middelen, de creatie van een synthetische cel, kankertherapie en duurzaam geproduceerde eiwitten. Onderzoek is nodig naar complexe moleculaire systemen, systemen die uit evenwicht zijn en functionele moleculaire architecturen. Subthema’s van deze vraag bevinden zich onder andere op het gebied van microbiologie, chemische immunologie, functionele moleculaire systemen en materie op uiteenlopende lengteschalen.