114

Hoe kunnen we ‘dingen’ (hardware) altijd en overal met elkaar verbinden en de rekensnelheid van processoren verder verhogen bij een lager energieverbruik?

Beschrijving

Onze samenleving wordt in toenemende mate verbonden door digitale communicatie. Dit vergt innovaties in hardware, bijvoorbeeld op het terrein van glasvezel en draadloze communicatie, die ons en onze apparaten en systemen zoals sensoren in staat stellen met een grotere snelheid, intensiteit, interactiviteit, betrouwbaarheid en een hoge mate van flexibiliteit met elkaar te communiceren. Deze ontwikkeling in verbondenheid wordt geduid met begrippen als de Network Society en het Internet of Things.
Daarnaast zijn hardware-innovaties nodig om sneller en energiezuiniger te kunnen rekenen.
Ofschoon het accent op hardware-innovaties ligt, zullen de grote hoeveelheden gegevens die worden gegenereerd en uitgewisseld, vragen om softwareontwikkeling om deze data te kunnen verwerken en om te zetten in real-time bruikbare informatie.
De maatschappelijke betekenis en invloed van deze toenemende datasnelheid, -dichtheid en -uitwisselbaarheid voor de samenleving is ook onderwerp van studie.

Verbindend karakter 
Verschillende disciplines kunnen bijdragen aan het beantwoorden van deze vraag. Zo speelt ICT een belangrijke rol, maar vooral in samenwerking met andere disciplines. Aan de meer fundamentele kant speelt natuurkundig onderzoek naar kwantumcomputers een grote rol, maar ook de fundamentele geesteswetenschappelijke vraag hoe mens en techniek zich tot elkaar verhouden. Meer toegepaste vragen richten zich op ontwerpende disciplines zoals werktuigbouwkunde en design met de vraag hoe dit Internet of Things vorm te geven. Nederland bevat een sterk ecosysteem van zowel industrie als onderzoeksgroepen dat op dit terrein actief is en dat wereldwijd in de top meedraait. Dit geldt ook ten aanzien van de beschikbaarheid van telecom- en e-infrastructuur. Het koppelen van producten en diensten is een groeimarkt. De verwachting is dat veel nieuwe (MKB-)bedrijvigheid zal ontstaan wanneer Nederland hierin een voortrekkersrol neemt. Een sterke infrastructuur werkt bovendien als een magneet voor buitenlandse bedrijven en investeerders.

Beleidsagenda's

HTSM
Semiconductor equipment
HTSM
Components and circuits
HTSM
Photonics
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

3TU
High Tech Systems
Advanced Research Center for NanoLithography
Nanolithography
ASTRON
Big Data facility science in the mega-data era
Toon alle onderzoeks­agenda's