056

Hoe kunnen vrede, veiligheid en coöperatie worden bevorderd – en bedreigingen en schendingen geadresseerd – binnen en tussen nationale rechtsstaten en binnen en tussen groepen en samenlevingen?

Beschrijving

Burgers, bedrijven, markten en naties zijn in toenemende mate en over landsgrenzen heen met elkaar verweven en daarmee ook in toenemende mate kwetsbaar op economisch, maatschappelijk en sociaal vlak. Dit uit zich op tal van terreinen, zoals jihadisme, terrorisme en criminaliteit, maar ook veiligheid, werkgelegenheid, investeringsklimaat, duurzaamheid en technologie. Risicovolle, moeilijk voorzienbare en onbeheersbare internationale ontwikkelingen, zoals de opkomst van nieuwe economieën, voedsel- of financiële schandalen, een aanslag of de uitbraak van een epidemie, zijn vaak de oorzaak van onrust. Hierop is slechts in beperkte mate regie mogelijk. Wel is het zo dat sommige individuen, groepen of landen succesvoller zijn dan andere in het creëren van een gunstig klimaat voor de omgang met conflicten en het borgen van een zekere mate van maatschappelijke tolerantie en coöperatie.

Verbindend karakter 
Het bevorderen van vrede, veiligheid en coöperatie kent vele invalshoeken en een grote gelaagdheid. Het vraagt om geïntegreerd beleid en een multidisciplinaire benadering, waarbij vele disciplines uit met name de technische, sociale en geesteswetenschappen samenkomen. Slimme oplossingen voor dagelijkse problemen van burgers in gediversifieerde samenlevingen en duurzame relaties in het verkeer tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke partners vragen om fundamentele inzichten in onder meer de werking van sociale en economische systemen, het gedrag van individuen, groepen en instituties, de ontwikkeling van taal en cultuur en daarmee samenhangende identiteitsvorming, onderwijs en ontwikkeling van jonge mensen. Ook vraagstukken met betrekking tot de rol en legitimiteit van democratische rechtstaten, verdeling en gelijkheid raken hieraan.

Beleidsagenda's

Horizon 2020
Secure, clean and efficient energy
HTSM
Security
NWO uitdagingen
Veerkrachtige samenleving
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

EUR
Law & economics
Hogeschool Zuyd
Recht
Inholland
Business, Finance & Law
Toon alle onderzoeks­agenda's