059

Hoe kunnen kinderen en adolescenten veilig en gezond opgroeien?

Beschrijving

Deze brede vraag bevat een reeks van onderliggende vragen over welke psychologische, lichamelijke, sociale en cognitieve factoren bijdragen aan de ontwikkeling van en ten grondslag liggen aan ontwikkelingsproblemen bij kinderen en adolescenten. Het betreft hierbij zowel vragen rondom een gezonde ontwikkeling als vragen over specifieke ontwikkelingsproblemen, zoals psychische aandoeningen, kind-ouderproblematiek, of de gevolgen van extreme omstandigheden als kindermishandeling.
De complexiteit van deze vraag laat zich grotendeels terugbrengen tot onderstaande subvragen:
- Welke interventies en therapieën zijn effectief om veerkracht en talenten te ontwikkelen bij kinderen en adolescenten?
- Wat zijn de oorzaken en mechanismen die een rol spelen bij ontwikkelingsproblematiek van kinderen en adolescenten, en wat betekent dit voor diagnostiek en behandeling ervan?
- Hoe interacteren diverse genetische en omgevingsfactoren in het ontstaan en de werking van ontwikkelingsproblemen en -achterstanden?
- Wat zijn de effecten van inclusief onderwijs en hoe kan inclusief onderwijs bevorderd worden?
- Wat zijn prevalentie, oorzaken en gevolgen van kindermishandeling, gendergerelateerd geweld en pesten?

Verbindend karakter 
De ontwikkeling van kinderen en adolescenten omvat lichamelijke, psychologische, sociale en cognitieve aspecten die door vele factoren worden beïnvloed en die ook elkaar beïnvloeden. Deze veelheid aan aspecten en interacties vraagt om een multidisciplinaire benadering. Disciplines die hierbij voor de hand liggen zijn ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, onderwijskunde en medische wetenschappen. Daarnaast zijn ook vele andere disciplines relevant, waaronder bewegingswetenschappen, rechtsgeleerdheid, taaltechnologie, informatica en techniek. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken over de inzet van serious gaming bij het aanleren van vaardigheden. Onze kennis over de ontwikkeling van kinderen en adolescenten neemt gestaag toe. Desalniettemin liggen er nog talloze vragen open. Fundamentele vragen liggen bijvoorbeeld op het terrein van de genetica en de ontwikkeling van de hersenen, terwijl de toepassingsgerichte vraagstukken zich buigen over hoe, met welke middelen en onder welke omstandigheden kinderen en adolescenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om deze toepassingsgerichte vragen te kunnen beantwoorden is nog veel kennis nodig over mechanismen die ten grondslag liggen aan een gezonde en ongezonde ontwikkeling, en hoe deze zijn te beïnvloeden.

Beleidsagenda's

UN Sustainable Development Goals
Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
UN Sustainable Development Goals
Achieve gender equality and empower all women and girls
ZonMw
Jeugd

Onderzoeksagenda's

AMC
Epidemiology and public health
AMC
Kindergeneeskunde
AMC
Medical Integromics
Toon alle onderzoeks­agenda's