093

Hoe kunnen innovatie, kwaliteit en toegankelijkheid van de ge­ïnstitutionaliseerde en informele zorg bevorderd worden?

Beschrijving

In Nederland zijn recent nieuwe ingrijpende bekostigingssystemen in de zorg doorgevoerd. Daarnaast vinden er belangrijke transformaties plaats in de zorg naar aanleiding van veranderende inzichten ten aanzien van zelfredzaamheid en participatie in relatie tot gezondheid. We willen geen problemen oplossen vóór burgers, maar zelfzorg stimuleren en ieders eigen veerkracht bevorderen om zelf zijn of haar lichamelijke, sociale en emotionele balans te realiseren. Organisaties staan voor de uitdaging om nieuwe zorgprocessen in te richten, en waarden en professionaliteit van medewerkers bij te stellen. De vraag is hoe onder condities van nieuwe bekostigings- en waardensystemen de kwaliteit en toegankelijkheid van de institutionele en informele zorg bevorderd kan worden, voor alle leeftijdsgroepen.

Verbindend karakter 
Deze vraag bestaat uit een aantal subvragen: - Hoe kunnen zelfzorg en mantelzorg het beste bevorderd worden? - Hoe kunnen technologische innovaties bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg? - Hoe dient de nieuwe zorg gefinancierd te worden? De wetenschappelijke uitdaging van deze vraag ligt onder andere in het ontwikkelen en toepassen van evidence based methoden in allerlei gebieden van de zorg, alsmede in het ontwikkelen van nieuwe zorgprocessen, die de transitie naar preventie, zelfredzaamheid en toegankelijkheid ondersteunen. Daarnaast liggen er grote wetenschappelijke vraagstukken op het vlak van de effectieve inzet van geavanceerde en laagdrempelige technologie in de zorg, zowel in de instituten als bij mensen thuis. Maatschappelijke uitdagingen liggen vooral op het vlak van de financiering van de zorgactiviteiten, en het opleiden van zorgprofessionals die goed om kunnen gaan met nieuwe zorgprocessen en -technologie. Er liggen kansen om te behalen besparingen te gebruiken om de vernieuwing in de zorg mede te financieren. Dit is tevens een ontwerpvraag voor een financieringsmodel dat duurzaam en effectief is, en de continue vernieuwing van de zorg ondersteunt.

Beleidsagenda's

HTSM
Healthcare
HTSM
ICT
UN Sustainable Development Goals
Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMOLF
Zonnecellen
CWI
Software
ErasmusMC
Infection & immunity
Toon alle onderzoeks­agenda's