035

Hoe kunnen de socio-economische instituties van de toekomst vorm­gegeven worden?

Beschrijving

De financiële crisis van 2008 en de nasleep daarvan hebben het besef versterkt dat er nog veel te verbeteren valt aan de institutionele vormgeving van het sociale en economische domein. Nederland behoort al eeuwen tot de meest welvarende en sociaal rechtvaardige samenlevingen. De Nederlanders weten die situatie te waarderen en geven hoge cijfers aan hun levensgeluk. Op de langere termijn wordt Nederland echter geconfronteerd met toenemende sociale ongelijkheid en mondiale economische concurrentie. Een toekomst die even aangenaam is als het heden is dus allesbehalve vanzelfsprekend. Er is veel overeenstemming dat de financiële sector hervormd moet worden, dat de economie verduurzaamd moet worden en dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. Maar wat dat precies inhoudt is minder duidelijk, net als de vraag hoe dat bereikt kan worden. Markt, publiek-private samenwerking en staatsinterventie zijn drie bekende modellen, maar werken ze afdoende? Dit zijn niet alleen technische vragen, ze impliceren ook alternatieve maatschappijanalyses. Bovendien zullen verschillen in ethische en politieke visies bij de implementatie van oplossingen een grote rol spelen.

Verbindend karakter 
Vanuit verschillende invalshoeken en verschillende disciplines zoals de filosofie, ethiek, geschiedenis, recht, politicologie, economie en de sociale wetenschappen zal gezocht worden naar antwoorden op interdisciplinaire vragen, zoals: ­ Zijn markten overal het beste mechanisme van economische productie of kunnen bepaalde goederen en diensten beter op een andere manieren gerealiseerd worden? ­ Hoe is het kapitalisme over de tijd geëvolueerd en wat bepaalt zijn successen en beperkingen? Zijn er alternatieve economische systemen denkbaar, haalbaar en wenselijk? ­ Is een basisinkomen (politiek, financieel, maatschappelijk) haalbaar, en is het wenselijk? ­ Wat bepaalt demografische veranderingen op korte en op lange termijn, zowel lokaal als mondiaal? Welke gevolgen hebben demografische veranderingen en hoe kunnen we met die gevolgen omgaan? ­ Hoe ziet de toekomst van de verzorgingsstaat er uit? Wat zijn de gevolgen voor verschillende groepen in de samenleving van bijvoorbeeld de decentralisaties in het sociale domein? Hoe worden deze gevolgen ervaren door burgers?

Onderzoeksagenda's

EUR
Governance, institutions
EUR
Marketing
Hogeschool Rotterdam
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie
Toon alle onderzoeks­agenda's