105

Hoe kunnen big data en technologische innovatie (e-health) bijdragen in de zorg?

Beschrijving

Het gebruik van grote hoeveelheden data in de medische sector is in een stroomversnelling geraakt. Dit komt onder andere door het digitaliseren van medische gegevens, maar ook door de snelle technologische ontwikkelingen in smartphones en allerhande sensoren en medische apparatuur waarmee gezondheidstoestand, gedrag en omgevingsfactoren van de individuele burger kunnen worden gemeten. Hierdoor wordt het steeds beter mogelijk gezondheidsadviezen, medicatie en zorg op de individuele behoefte van een persoon af te stemmen, wat we personalised medicine en e-health noemen. De gezondheidssector zal steeds meer een informatiesector worden, zeker nu het vergaren, opslaan en verwerken van data steeds goedkoper wordt en de informatie makkelijk gedeeld kan worden tussen huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, mantelzorgers en niet te vergeten de patiënt zelf. De big data revolutie biedt ook de mogelijkheid om medisch onderzoek te versnellen door informatie uit alle mogelijke databestanden met elkaar te combineren. Een belangrijke uitdaging is om deze data in zorg en onderzoek FAIR te maken, dat wil zeggen Findable, Accessible, Interoperable en Reusable. Hiervoor moeten aspecten zoals standaardisering, gebruikersgemak, duurzame opslag, eigendomsrechten en privacy goed zijn geregeld binnen de gehele gezondheidssector. Met deze ontwikkelingen is het nodig om nieuwe concepten, methoden en software te ontwikkelen om de veelheid aan gezondheidsgegevens en kennis goed te kunnen analyseren en interpreteren, en naar persoonlijk gezondheidsadvies te kunnen vertalen.

Verbindend karakter 
Naast het blijvend stimuleren van fundamenteel en toegepast ICT-onderzoek is het van belang dat de infrastructuur binnen Nederland verder wordt versterkt en dat relevante en kosteneffectieve e-health toepassingen ook daadwerkelijk in de klinische setting en dagelijkse huiselijke omgeving door de zorgverleners worden geïmplementeerd. Dit vereist niet alleen praktische, up-to-date (bij)scholingsprogramma’s, maar ook goede samenwerkingen tussen ICT-specialisten en medisch specialisten. Bovendien moet er ook aandacht worden besteed aan de zorgen over privacy en verantwoordelijkheid die de wijdverbreide beschikbaarheid van medische en dus zeer persoonlijke gegevens met zich meebrengt. Tevens zal een nauwe samenwerking tussen datagenererende systemen zoals medische apparatuur, sensoren, en robotica en dataverwerkers leiden tot een efficiëntere inzet van middelen. Nederland is zeker op het gebied van aanwezige ICT-infrastructuur, het FAIR maken van data en het ontwikkelen van digitale beeldverwerkingsapparatuur een voorloper. Deze positie kan nog verder worden uitgebouwd in Europees/internationaal verband.

Beleidsagenda's

HTSM
Healthcare
HTSM
ICT
LSH
Enabling technologies & infrastructure
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMC
Medical Integromics
AMC
Systems Biology
AMC
Epidemiology and public health
Toon alle onderzoeks­agenda's