014

Hoe kan nabootsing van fotosynthese in planten bijdragen aan een nieuwe groene revolutie?

Beschrijving

Energie van de zon is duurzaam en haast onuitputtelijk. Planten kunnen via fotosynthese deze energie vastleggen en omzetten in bouwstoffen voor leven op aarde. Fundamentele en toegepaste wetenschap bieden mogelijkheden om fotosynthese na te bootsen en de efficiency van het proces te verbeteren. Op deze manier kan een duurzame productie van biomassa voor voedsel, biobrandstoffen en de bio-based economy een cruciale bijdrage leveren aan een nieuwe groene revolutie.

Verbindend karakter 
Deze onderzoeksvraag is sterk interdisciplinair van karakter en verbindt genetica en fysiologie met het ontwerpen van modellen. Onderzoek naar fotosynthese sluit aan op de wereldwijd toenemende vraag naar duurzaam geproduceerde energie, voedsel en grondstoffen voor de industrie. Het biedt enerzijds fundamentele evolutionaire inzichten en anderzijds toepassingsgerichte aanknopingspunten voor het verbeteren van overlevingsmechanismen en potentiële opbrengstvermeerdering in nieuwe gewassen. In nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen en industriële partners vindt onderzoek plaats naar de ontwikkeling van materialen en technische systemen, zoals kunstmatige bladeren, die fotosynthese kunnen nabootsen (bio mimicry, nature-inspired engineering). Genetisch onderzoek geeft inzicht in hoe planten functioneren onder verschillende omstandigheden. Inzet van deze kennis helpt om de efficiëntie van het fotosynthesesysteem te optimaliseren. Dergelijk onderzoek leidt ook tot ethische vraagstukken, bijvoorbeeld over de maatschappelijke acceptatie van het gebruik van gemodificeerde producten.

Beleidsagenda's

HTSM
Nanotechnology

Onderzoeksagenda's

CWI
Life Science
DIFFER
Acquiring a national coordinating role in fundamental energy research
Hanze Hogeschool Groningen
Biobased Economy
Toon alle onderzoeks­agenda's