134

Hoe is leven ontstaan en hoe werkt de evolutie?

Beschrijving

Het ontstaan en de ontwikkeling van het leven op aarde is een van de grootste vragen uit de natuurwetenschappen. We kennen miljoenen soorten planten en dieren, van onzichtbaar klein tot zeer groot. Natuurlijke selectie speelt in soortvorming continu een belangrijke rol en heeft geleid tot een grote diversiteit aan vormen van leven waarvan pas een klein deel beschreven en begrepen is. Hoeveel soorten er in totaal zijn en hoeveel mechanismen er zijn met betrekking tot soortvorming, soortensegregatie en soortgebonden wijzen van voortplanting weten we nog lang niet.
Onderliggende vraagstukken bestrijken een breed scala aan onderwerpen: van het ontstaan van de genetische code tot aan de adaptatie van individuele soorten en ecosystemen aan veranderingen in hun directe leefomgeving en het milieu.
Een beter begrip van evolutionaire processen zal ons niet alleen inzichten opleveren over het functioneren van ecosystemen, organismen, organen en zelfs cellen. Ook kunnen we uit dit onderzoek leren wat de invloeden van uiteenlopende milieufactoren zijn en hoe we deze op een gewenste manier kunnen beïnvloeden.

Verbindend karakter 
Inzicht in de dynamiek van soortvorming en de interactie tussen soorten is van belang voor het begrijpen van complexe systemen van levende organismen. Om deze soorten te kunnen exploiteren voor nuttige toepassingen ten behoeve van de mens, is beter begrip nodig van de stabiliteit van deze systemen onder variabele condities en omgevingsdruk. Daarnaast kunnen inzichten over onderliggende principes en mechanismen van complexe systemen vertaald worden naar bruikbare gereedschappen voor onderzoek, ontwikkeling en toepassingen. Het belang van dit onderzoek wordt onderschreven door Nederlandse en Europese onderzoeksprogramma’s die op het gebied van biodiversiteit lopen.

Onderzoeksagenda's

AMC
Reproduction and Development
AMOLF
Biomoleculaire systemen
Christelijke Hogeschool Ede
Media, religie en cultuur
Toon alle onderzoeks­agenda's