030

Hoe houden we ons dicht­bevolkte land leefbaar?

Beschrijving

Nederland staat de komende jaren voor de uitdaging om vraagstukken van bevolkingsgroei, verandering in ecologische structuren zoals waterbeheer en het behoud van groen, regulering van verkeer en transport, economische en welzijnsbelangen van boeren en burgers op een integrale manier aan te pakken. Het is voor ons dichtbevolkte land van groot belang dat al deze belangen afgewogen worden, en dat een balans ontstaat tussen aan de ene kant investeringen in infrastructuur en voorzieningen voor bijvoorbeeld waterbeheer, en aan de andere kant de efficiënte benutting van die voorzieningen. Dergelijke afstemming en coördinatie is nodig om ons land zowel in letterlijke als in figuurlijke zin leefbaar te houden, en om de rol van Nederland als toegangspoort tot Europa te kunnen blijven vervullen.

Verbindend karakter 
In de ruimtelijke ordening komen fundamentele vraagstukken samen over de verhouding tussen mens en natuur en de manier waarop maatschappelijke functies – economisch, sociaal, cultureel – met elkaar kunnen worden gecombineerd of tegen elkaar moeten worden afgewogen. Relevante vragen in dit verband zijn: - Wat zijn de condities voor verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving? Hoe kunnen burgers en beleid hieraan bijdragen? - Op welke wijze kunnen we het waterbeheer in Nederland/Europa verbeteren? Waterbeheer is een centrale zorg geweest in de geschiedenis van Nederland en zal dat blijven door grootschalige klimaatveranderingen en mobiliteit, alsook door intensiever gebruik van beschikbare grond voor allerlei functies. - Op welke wijze kunnen we problemen in verkeer en logistiek nu en in de toekomst beter oplossen? Nederland zal belangrijk blijven als transportland en als doorvoerland met belangrijke en grote afzetgebieden in Europa. Daardoor zijn vraagstukken inzake verkeer en logistiek van groot belang, ook in termen van Bruto Nationaal Product en welvaart.

Beleidsagenda's

BuZa
Hoe kunnen Nederland en de EU bijdragen aan de veiligheid en ontwikkeling van de ring rondom Europa, zowel de eerste, directe als de tweede eromheen? Wat zijn Nederlandse niches zowel in de eerste als tweede ring en welke rol speelt het instrumentarium voor OS en handelsbevordering daarin?
DEFENSIE
Digitale weerbaarheid en cyberoperaties
EZ
Planning op maat in de schaarse ruimte
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AVANS Hogeschool
Veiligheid
Christelijke Hogeschool Windesheim
Gezondheid en welzijn
CPB
Ramingen van de economische ontwikkeling
Toon alle onderzoeks­agenda's