119

Hoe houden en maken we de lucht vrij van fijnstof, schadelijke gassen en ziekte­verwekkers?

Beschrijving

Schone lucht is van groot belang voor de gezondheid van mensen. De mate van vervuiling van de lucht houden we voor een belangrijk deel in de hand door technische mogelijkheden om de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken en door de efficiëntie van verbrandingsprocessen te verbeteren. Naast beleid en maatregelen om uitstoot te beperken, zoals betere filters voor afvoergassen, en het gebruik van andere materialen voor onder meer banden of asfalt, dienen ook betere meetmethoden te worden ontwikkeld. Maar de meeste winst valt te behalen door het verhogen van de efficiëntie van verbrandingsprocessen. De laatste vijftien jaar zijn de verbrandingsmethoden zeer sterk verbeterd. Verdere optimalisaties zullen de emissies naar alle waarschijnlijkheid verder verbeteren. Het is dan ook de vraag hoe lang het nog zal duren voordat er minder deeltjes in de rookgassen zitten dan in de omgevingslucht waarin we leven. Als dat waarheid wordt, zullen onze motoren de lucht vanaf dat moment niet meer vervuilen maar juist zuiveren.

Verbindend karakter 
Deze vraag gaat enerzijds om de ontwikkeling van efficiënte verbrandingsprocessen en efficiënte technieken om de uitstoot van deeltjes en andere schadelijke stoffen en pathogenen te verminderen, en anderzijds om de ontwikkeling van goedkope en gevoelige meetmethoden om schadelijke deeltjes, gassen en ziekteverwekkers op te sporen. Tachtig tot negentig procent van onze huidige energie wordt geproduceerd door verbranding. Door de sterk stijgende vraag naar energie zal dit percentage de komende decennia hoog blijven, zelfs als we steeds meer gebruik gaan maken van duurzame bronnen zoals zonne-energie. Fijnstof, geproduceerd door die verbrandingsprocessen, veroorzaakt zeker in dichtbevolkte gebieden een significante verslechtering van de luchtkwaliteit. Ondanks perspectieven op verbranding zonder uitstoot, blijft het belangrijk om te meten waar en in welke mate vervuiling zich voordoet. Luchtverontreiniging wordt nu berekend met een model en deels gemeten. Meer real time informatie is daarom nodig om bijvoorbeeld astmapatiënten ieder uur inzicht te kunnen geven in de luchtkwaliteit van hun directe omgeving. Hier liggen mogelijkheden voor vormen van citizen science: burgers die zelf de luchtkwaliteit in hun directe leefomgeving meten met behulp van relatief eenvoudige technieken.

Onderzoeksagenda's

AMC
Infection and immunity
DLO-IMARES
Milieu-risico’s van verontreinigende stoffen
DLO-RIKILT
Effecten van stoffen op mens en dier
Toon alle onderzoeks­agenda's