060

Hoe garanderen we onze digitale veiligheid?

Beschrijving

Nieuwe digitale technologieën, onbetrouwbare software, en groeiende mogelijkheden om grote hoeveelheden data te verwerken kunnen leiden tot privacy‑ en securityproblemen. Steeds meer zaken worden smart: denk aan smart cities, maar ook aan de grote hoeveelheden medische data rond personalised health. We zijn omringd door digitale apparaten en zijn daar inmiddels afhankelijk van. Ook hebben we een digitaal leven naast ons eigen leven, en de grenzen tussen die twee vervagen sterk. Denk bijvoorbeeld aan de invloed die smartphones, smartwatches of slimme implantaten hebben. Ons digitale leven heeft ons echter ook kwetsbaarder gemaakt. Zo is het relatief gemakkelijk te besmetten met kwaadaardige software. We gaan naar een systeem toe waarin ons echte leven en ons digitale leven verder geïntegreerd zijn, maar moeten kunnen rekenen op veilig opererende digitale componenten. Net zoals het menselijk lichaam een afweer- en herstelsysteem heeft, zal onze digitale tegenhanger zichzelf moeten kunnen beschermen en gezond houden. Sociale, ethische, juridische, technologische, economische en politieke aspecten kunnen hierbij een rol spelen. Het gaat bij deze vraag vooral om technologische innovaties om mensen te beschermen, zowel in de vorm van hardware als software.

Verbindend karakter 
De vraag is van belang voor alle topsectoren vanwege de steeds verdergaande digitalisering en de consequenties daarvan voor de veiligheid. Innovaties zijn nodig om de digitale infrastructuur veiliger te maken. Deze vraag vindt aansluiting bij onderwerpen als big data en kwantumcomputers en -internet. Recente ontwikkelingen rondom kwantumcomputers bieden nieuwe mogelijkheden, maar vormen ook een bedreiging. Enerzijds worden alle huidige internetcodes met gemak door toekomstige kwantumcomputers gebroken. Anderzijds kunnen met hulp van kwantumcommunicatie in de toekomst juist veilig sleutels uitgewisseld worden. Dit thema raakt ook aan de aansluiting van innovaties op maatschappelijke en morele waarden. Hoe beïnvloedt technologie het menselijk bestaan en sociale veranderingen en welke ethische vragen roept dat op? Ook hangt de vraag samen met de kwestie in hoeverre een balans kan worden gevonden tussen privacy, vrije beschikbaarheid van data en gegevensmonopolies.

Beleidsagenda's

HTSM
Security
HTSM
ICT
HTSM
Smart Industry
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

3TU
Applied Mathematics Institute
Christelijke Hogeschool Windesheim
ICT
CWI
Software
Toon alle onderzoeks­agenda's