106

Hoe gaan de maak-,service- en onderhoudsindustrie transformeren en welke technologische vernieuwingen maken dit mogelijk?

Beschrijving

Sensornetwerken, het Internet of Things en geavanceerde modellen gaan een grote efficiencyslag mogelijk maken bij het duurzaam beheer en onderhoud van onze zeer kostbare infrastructuur. Nieuwe technologische ontwikkelingen zoals sensoren, slimme materialen, 3D-printen, of duurzaam materiaalgebruik kunnen helpen om de maakindustrie in Nederland gezond en competitief te houden. Hiervoor zijn niet alleen nieuwe ontwerpgereedschappen nodig, maar ook nieuwe businessmodellen en organisatieketens afgestemd op de technische mogelijkheden.

Verbindend karakter 
De combinatie van opkomende technologieën, zoals het Internet of Things, microsensoren, autonome sensornetwerken, robotica en big data maken volledig nieuwe producten en diensten mogelijk. Voorwaarde is wel dat ICT voor het delen van informatie in de keten en aangepaste productie-, distributie- en service processen tegelijkertijd wordt ontwikkeld. Dit zijn de technologieën waarmee we onze industrie slimmer maken en de concurrentiekracht van deze industrie en bijbehorende werkgelegenheid kunnen behouden. In de industrie wordt niet voor niets gesproken over een vierde industriële revolutie. 3D-printing kan een paradigmaverschuiving betekenen voor de maakindustrie: van grote productiehallen gaan we naar containerbedrijven en 3D-copyshops om de hoek. De ontwikkelingen gaan hard en bovendien op meerdere schalen tegelijk: van het ontwerpen van nieuwe materialen tot voedingsmiddelen, biomedische materialen en hele huizen. De numerieke ontwerpgereedschappen waarmee je ready-to-print ontwerpen kunt maken zijn zeker voor de complexe materialen nog niet beschikbaar. Fundamenteel onderzoek naar numerieke modellering in combinatie met materiaalonderzoek en -karakterisering is nodig om hier een slag in te maken. Er is een stevige kennisinfrastructuur aanwezig in Nederland, die goed ingebed is in het industriële landschap. De vraag sluit aan bij de topsectoren, met name High Tech Systemen en Materialen, Chemie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie en Logistiek, en bij de beleidsvelden ‘Inzet nieuwe technologieën’, ‘Sterke en Innoverende Groene Kenniseconomie’, en ‘Nieuwe technologieën voor defensiedoeleinden’.

Beleidsagenda's

HTSM
ICT
HTSM
Aeronautics
HTSM
Automotive
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

CWI
Software
Hogeschool Rotterdam
CoE RDM
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Duurzame Havenstad
Toon alle onderzoeks­agenda's