004

Hoe functioneren eco­systemen en hoe gevoelig zijn zij voor milieu-invloeden?

Beschrijving

Ecosystemen bestaan uit verschillende onderdelen die met elkaar in verbinding staan: water en waterbodem; boven- en ondergrond. Soorten die deze delen met elkaar verbinden, bepalen of ecosystemen al dan niet stabiel functioneren. Met name door menselijk ingrijpen komen ecosystemen onder druk te staan. Denk daarbij aan klimaatverandering, lucht-, bodem- en watervervuiling, veranderingen door landbouw en verstedelijking, en toenemende druk op mariene ecosystemen. Al deze factoren beïnvloeden het functioneren van ecosystemen. Over de mogelijke effecten van huidige en toekomstige mondiale en regionale milieuveranderingen op ecosystemen is nog relatief weinig bekend.

Verbindend karakter 
De uitdaging is om met multidisciplinair empirisch onderzoek op populatie-, organisme- en procesniveau in kaart te brengen hoe menselijk ingrijpen het functioneren van ecosystemen verandert. Scenario-onderzoek naar de mogelijke toekomstige blootstelling aan en gevolgen van milieuveranderingen op mens en natuur moet leiden tot de ontwikkeling van aanpassingsstrategieën om ecosystemen te behouden. Om toekomstige ontwikkelingen te kunnen voorspellen, is het van groot belang om ecologisch en evolutionair onderzoek op individu- en gemeenschapsniveau te koppelen aan onderzoek op procesniveau. Zulk onderzoek kan gebruikmaken van kennis over hoe soorten nu reageren op bijvoorbeeld klimaatverandering en hoe ze dat in het verleden deden. Dit thema staat op de agenda van onder andere de topsectoren Water, Chemie en Energie.

Beleidsagenda's

UN Sustainable Development Goals
End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

Onderzoeksagenda's

HAS Hogeschool
Biobased Economy (CBBE)
HZ University of Applied Sciences
CoE Delta Technology
KNAW-NIOO
Global environmental change
Toon alle onderzoeks­agenda's