138

Hoe en waarom doen dieren wat ze doen?

Beschrijving

Het gedrag van dieren fascineert mensen. Een van de meest uitdagende vragen van dit moment is of dieren zich bewust zijn van zichzelf. Een beter begrip van diergedrag is essentieel in het onderzoek naar dierenwelzijn. Dit onderzoek kan inzichten opleveren die van belang zijn voor de maatschappelijke discussie rondom de bio-industrie en de wenselijkheid van dierproeven. Ook vragen over hoe dieren interacteren met hun leefomgeving en daarbij dus ook met de mens en zijn activiteiten, zijn van belang voor de verhouding tussen mens en dier.
Andere vragen zijn van meer evolutionaire aard en gaan in op hoe het gedrag van dieren hen helpt te overleven.

Verbindend karakter 
Voor deze vraag is samenwerking nodig tussen vakgebieden als ecologie, biologie, landbouwwetenschappen, diergeneeskunde en planologie. Verder onderzoek op het gebied van dierethologie van zowel wilde dieren als landbouwhuisdieren is van belang voor een beter begrip van uiteenlopende kwesties. Dat kan gaan over diergedrag in de natuurlijke habitat, het behoud van biodiversiteit in een verstedelijkte omgeving, de interactie van dieren met hun door de mens gecreëerde leefomgeving, of de verspreiding van ziekten voor dier en/of mens. Maar ook vraagstukken rondom de betekenis van dierlijke ecosystemen voor plantaardige en dierlijke productiesystemen, en het verbeteren van het dierenwelzijn in dierentuinen en -parken en in dierlijke productiesystemen, vereisen samenwerking tussen verschillende vakgebieden. Ook kan kennis over diergedrag in (sub)populaties onder uiteenlopende omstandigheden zoals in aanwezigheid van stressfactoren waardevolle inzichten opleveren voor afwijkend gedrag in menselijke (sub)populaties.

Onderzoeksagenda's

HZ University of Applied Sciences
CoE Delta Technology
Inholland
CoE Agrodier
KNAW-NIOO
Eco-evolutionary dynamics
Toon alle onderzoeks­agenda's