115

Hoe bouwen en onderhouden we software die morgen ook nog werkt?

Beschrijving

Door de snelle technologische ontwikkelingen veroudert software snel. Dit is momenteel vooral een probleem in sectoren die relatief vroeg geautomatiseerd zijn, zoals de bankensector. Veroudering van software tast de duurzaamheid en betrouwbaarheid van onze digitale infrastructuur aan. Het maakt die digitale infrastructuur ook kwetsbaar voor moedwillige aanvallen van buitenaf. Daarnaast wordt het onderhoud van bestaande verouderde systemen ingewikkeld en duur. Ten slotte beïnvloedt de technische ontwikkeling de manier waarop nieuwe software ontwikkeld wordt. Vanwege de toegenomen complexiteit van ICT-projecten wordt de betrouwbaarheid van software kleiner. Tevens wordt het steeds moeilijker om te voorspellen hoe de realisatie van bepaalde softwareprojecten zal verlopen.
Tegelijkertijd zal software een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze samenleving omdat steeds meer alledaagse systemen voorzien zullen worden van computerprogramma’s, waardoor ze autonoom gaan functioneren.

Verbindend karakter 
De veroudering van software, en de inspanning die gepaard gaat met het in stand houden van verouderde systemen zijn in eerste instantie belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Deze uitdaging kan geadresseerd worden met onderzoek dat bijvoorbeeld gaat over het in kaart brengen van digitale infrastructuren, het herontwerpen van generieke, systeemonafhankelijke datastructuren en informatiemodellen, en het opstellen van prestatieafspraken in complexe gedistribueerde softwaresystemen om het functioneren van die systemen te optimaliseren. Dergelijk onderzoek moet leiden tot een toekomstbestendige virtuele infrastructuur. Wetenschappelijke uitdagingen liggen op het vlak van nieuwe manieren van software ontwikkelen, het ontwikkelen van software die zichzelf kan repareren, onderzoek naar adaptiviteit en configureerbaarheid van systemen, en nieuwe methoden om kwetsbaarheden en fouten in software te detecteren. Economische kansen liggen in het ontwerpen en bouwen van innovatieve methoden en technieken en in het beheersbaar houden van de kosten van softwareontwikkeling en systeemonderhoud. Recentelijk is er veel aandacht voor het uit de hand lopen van de kosten en doorlooptijd van allerlei softwareprojecten, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Dit drukt uiteindelijk zwaar op onze economie, omdat de bestede middelen niet ergens anders effectiever benut kunnen worden en de productiviteit van de betrokken organisaties tijdens de overgangsperiode beperkt is.

Beleidsagenda's

HTSM
Embedded systems
HTSM
Security
HTSM
Smart Industry
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

3TU
High Tech Materials
3TU
NIRICT
Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
CoE creative industrie en ICT
Toon alle onderzoeks­agenda's