072

Hoe bevorderen we gezondheid en voorkomen we ziekte via een gezond(e) leefstijl en gedrag?

Beschrijving

De gezondheidszorg richt zicht op het voorkomen en genezen van ziekten waar dat kan. Hedendaagse gezondheidsproblemen zijn voor een groot deel te voorkomen door gedragsverandering, aanpassing van de omgeving, vroege opsporing of andere wetenschappelijk te onderbouwen interventies. Voeding en beweging spelen een belangrijke rol bij zowel het ontstaan als het behandelen van gezondheidsproblemen. Mede door het toenemende aantal welvaartszieken en het toenemend aantal risicofactoren voor chronisch zieken in de maatschappij zoals overgewicht en gebrek aan bewegen, is het steeds meer de vraag wat mensen en hun omgeving zelf kunnen doen om ziektes te voorkomen of te genezen en hun gezondheid te optimaliseren. Indieners hebben vragen gesteld over thema’s als: Wat is de invloed van ons gedrag en onze leefstijl - zoals beweging, roken, voeding, slaap - op onze lichamelijke en psychische gezondheid? Welke leefstijl en gedrag hebben effect op de lichamelijke gezondheid bij kinderen en volwassenen? Kunnen we chronische lichamelijke aandoeningen gunstig beïnvloeden met een gezonde leefstijl en gedragsinterventies? Onderzoek naar de invloed van factoren zoals leefstijl en gedrag op lichamelijke en psychische aandoeningen geeft inzicht in de onderlinge causale relaties en maakt het mogelijk effectieve behandelingen te ontwikkelen.

Verbindend karakter 
De vraag vereist fundamenteel onderzoek naar de oorzaken van ziekten, en meer toegepast onderzoek gericht op de ontwikkeling en evaluatie van methoden om die oorzaken aan te pakken. Grote doorbraken zullen waarschijnlijk uit multidisciplinair onderzoek komen, zoals bijvoorbeeld uit samenwerking van bewegingswetenschappen, epidemiologie en bouwkunde als het om beweeggedrag gaat. Het maatschappelijk en wetenschappelijk belang blijkt uit het feit dat deze thema’s in allerlei maatschappelijke, economische en wetenschappelijke agenda’s in de Nederlandse samenleving genoemd worden, met belangrijke implicaties voor de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg en voor maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen. Inzetten op preventie, waardoor mensen langer gezond blijven, kunnen werken en kunnen participeren in de samenleving, is noodzakelijk voor de Nederlandse economie en het inperken van de nationale zorgkosten. Bovendien zal insteken op preventie bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven voor uiteenlopende groepen van de samenleving.

Beleidsagenda's

LSH
Homecare & self-management
Veiligheid NL
Onderzoek naar gedrag
VWS
Zelfmanagement

Onderzoeksagenda's

AMC
Global Health
AMC
Medical Integromics
AMC
Epidemiology and public health
Toon alle onderzoeks­agenda's