068

Hoe bevorderen en benutten we creativiteit en innovatie?

Beschrijving

Creativiteit is de motor van de samenleving: geen innovatie zonder verbeeldingskracht. Nederland heeft een wereldreputatie als het gaat om conceptontwikkeling en grensverleggend ontwerp. Dutch Design is daarvan een illustratief voorbeeld. Nederland heeft een rijke traditie in creatief ontwerp op het gebied van stedenbouw, architectuur, landschapsarchitectuur en kunst(nijverheid). Kunstenaars, architecten en ontwerpers dragen op een unieke manier bij aan het signaleren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door verbeeldingskracht toe te voegen, weten zij de door technologie gedomineerde omgeving leefbaar te maken.
Creativiteit speelt vanzelfsprekend ook een grote rol buiten de creatieve sector: in de postindustriële economie en samenleving, waarin informatie en de verwerking daarvan een hoofdrol spelen, wordt van ondernemers, werknemers en burgers verwacht dat zij creatief invulling geven aan hun rollen en taken. Nederland kent ook steeds meer innovatieve start-ups die bijdragen aan sociale innovatie. Veel vragen gaan in op hoe beleid een creatieve en innovatieve omgeving in Nederland kan bevorderen.
Maar terwijl het belang van creativiteit breed wordt erkend en beleden, is de aard ervan nog slecht begrepen. Het is daarom lastig om creativiteit doelgericht te bevorderen en in te zetten. Kennis over creativiteit wordt bovendien geproduceerd door een scala van wetenschapsgebieden, lopend van de neurobiologie tot de kunstgeschiedenis, die vaak geen of beperkt kennis van elkaars resultaten hebben. Veel indieners hebben vragen ingediend over de wijze waarop we de creatieve en innovatieve vermogens van mensen kunnen begrijpen en vervolgens stimuleren en benutten, en hoe creativiteit en innovatie een rol kunnen spelen in het oplossen van grote maatschappelijke problemen.

Verbindend karakter 
In innovatieve en creatieve processen worden altijd nieuwe en verrassende verbindingen gelegd. Om onderzoek te doen naar dit onderwerp zal dus ook creativiteit en innovatie nodig zijn. De vraag die centraal staat is hoe we zoveel mogelijk en zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van creativiteit en innovatie om tot maatschappelijke en economische meerwaarde te komen. De vraag heeft implicaties voor verschillende beleidsterrein, van economisch beleid over nieuwe ondernemingen, tot cultuurbeleid over onze culturele sector, tot onderwijsbeleid over hoe en zo ja of creativiteit valt aan te leren. Fundamentele vragen richten zich op de werking van het creatieve proces in de hersenen of van creatieve samenwerking, of de werking van innovatie voor een individu, een groep of een samenleving. Het onderzoek verbindt verschillende disciplines zoals neurowetenschappen, psychologie, onderwijskunde, economie en filosofie.

Beleidsagenda's

CREATIEVE INDUSTRIE
Creative futures
CREATIEVE INDUSTRIE
Smart society
NWO uitdagingen
Veerkrachtige samenleving
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

3TU
Bouw Center of Excellence for the Built Environment
3TU
Design United
AMC
Brain and Cognition
Toon alle onderzoeks­agenda's