024

Hoe benutten we biomassa als grondstof en voor de energie­voorziening in een biobased economy?

Beschrijving

Omdat fossiele energiebronnen uitgeput raken en bij hun verbranding het broeikasgas kooldioxide vrijkomt, is het van belang om zogeheten schoon-fossiele brandstof te ontwikkelen. Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van biomassa-afval, dat niet concurreert met de voedselvoorziening. Dit kan bijvoorbeeld bijgestookt worden in energiecentrales. De CO2 die hierbij vrijkomt zal in het kader van ‘schoon fossiel’ worden afgevangen of zelfs geconverteerd naar nuttige producten.

Verbindend karakter 
Deze vraag combineert vele deelvragen van zowel een fundamenteel als een toegepast karakter rond een biomassaketen gebaseerd op biomassa die niet concurreert met landbouw, waarbij de vrijkomende CO2 als ook grondstof wordt benut. De fundamentele vragen hebben betrekking op nieuwe methoden voor de omvorming van biomassa. Ook de vraag naar tijdelijke CO2-opslag en naar CO2 als grondstof vereist fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn er vele toegepaste vragen hoe nieuwe processen tot een praktisch werkend ketenontwerp kunnen worden omgezet. De betekenis van nieuwe ketens voor de biobased economy vraagt om evaluaties op verschillende schaalniveaus. Wat zijn de positieve en negatieve effecten voor het milieu? Ook eventuele verdringingseffecten zullen kritisch moeten worden onderzocht.

Beleidsagenda's

ENERGIE
Biobased economy

Onderzoeksagenda's

AVANS Hogeschool
Biobased economy
AVANS Hogeschool
Center of expertise biobased economy
ECN
Biomass
Toon alle onderzoeks­agenda's