086

Darmziekten en in het bijzonder de relatie tussen onze darmflora en gezondheid: hoe kunnen we de darmflora effectief beïnvloeden?

Beschrijving

De darm is het grootste orgaan van de mens. Het is ook een zeer dynamisch orgaan waar de darmcellen zich elke drie dagen vernieuwen en waar alle voedingstoffen worden opgenomen en afvalstoffen worden uitgescheiden. Sinds onze geboorte is onze darm gekoloniseerd door een complex microbieel ecosysteem, dat steeds vaker in verband wordt gebracht met ziekte en gezondheid. Er komen in onze darmen meer dan duizend verschillende soorten micro-organismen voor. De samenstelling van dit ecosysteem is per persoon uniek. Ondanks de grote variatie aan bacteriën is de darmflora van gezonde personen in balans. Door verschillende oorzaken kan deze delicate balans verstoord raken. Niet alleen het gebruik van antibiotica, maar ook voeding en leeftijd spelen een belangrijke rol. De samenstelling van de darmflora ̶ tegenwoordig veelal darmmicrobiota of darmmicrobioom genoemd ̶ kan ook een voorspellende waarde hebben voor het ontstaan van ziektebeelden als diabetes, reumatische ziekten, chronische darmontsteking en gedragsafwijkingen.

Verbindend karakter 
Inzicht in de interacties tussen de micro-organismen onderling en tussen de micro-organismen en hun gastheer vormt de basis om verbanden te kunnen leggen tussen enerzijds gezondheid, of het ontsporen daarvan, en anderzijds de samenstelling van het microbioom. Er zijn onder andere nieuwe analysemethoden nodig om meer te weten te komen over de darmflora. Ook is er wetenschappelijk onderzoek nodig naar de mogelijkheid en consequenties van darmfloratransplantaties als behandelmethode van darm- en andere ziekten. Een belangrijke vraag is welke bacteriën in een gezond ecosysteem voorkomen, wat hun functie is, en hoe deze kennis te gebruiken is in nieuwe therapieën. Gerichte preventieve en curatieve interventies gebaseerd op deze kennis kunnen de darm gezond houden. Ook is er wetenschappelijk onderzoek nodig naar de mogelijkheid en consequenties van darmfloratransplantaties en faagtherapieën die gebruikmaken van selectief bacteriën dodende virussen als behandelmethode van (darm)ziekten. Dit goeddeels onbegrepen onderzoeksgebied is van belang voor zowel de voedingsmiddelenindustrie als voor farmaceutische bedrijven en vormt derhalve een interessante schakel tussen deze twee voornamelijk gescheiden sectoren. Er liggen grote uitdagingen voor wetenschappers om samen met medici en productontwikkelaars te werken aan dit complexe maar veelbelovende onderwerp.

Beleidsagenda's

VWS
Preventie
VWS
Innovatiecultuur stimuleren

Onderzoeksagenda's

AMC
Gastrointestinal diseases and metabolic disorders
AMC
Medical Integromics
AMC
Genomics
Toon alle onderzoeks­agenda's