112

Big data: kunnen we grote datasets en het verzamelen daarvan benutten voor het realiseren van waarden, het genereren van inzichten en het verkrijgen van antwoorden?

Beschrijving

Zeer grote gegevensbestanden, big data genoemd, spelen een steeds grotere rol op steeds meer terreinen, van klimaat, gezondheidszorg en financieel verkeer tot astronomie, deeltjesfysica en energie.
Big data vormen een uitdaging op vele fronten: hoe verzamelen we de data, wie verzamelen de data, hoe slaan we ze op, hoe maken we ze toegankelijk, hoe halen we er alle mogelijke relevante informatie uit, hoe beschermen we ze, en welke veranderingen brengt dit met zich mee?
De gegevensbestanden op zichzelf zijn niet inzichtelijk. De data moeten worden gevisualiseerd en worden ‘vertaald’ in objecten, verhalen, games of grafieken die we kunnen begrijpen en gebruiken. Door de opkomst van big data moeten we onze kennis anders gaan organiseren, en opnieuw en anders verhalen leren vertellen.
Deze vraag richt zich op het werken met big data, op algemene toepassingen ervan, en ten slotte op de impact van big data op onze samenleving en economie. Privacy en informatie-vrijheid zijn belangrijke aspecten hierbij.

Verbindend karakter 
Onderzoek naar big data verbindt vele soorten wetenschappelijke vragen. De sleutel tot het realiseren van toepassingen ligt in algoritmen. Deze wiskundige bewerkingen maken het mogelijk om gegevens snel te doorzoeken, ordenen, verwerken en gebruiken, veelal online en in real time. Efficiëntie, kwaliteit, validatie en betrouwbaarheid zijn belangrijke aspecten hierbij. Wiskunde en informatica gaan hand in hand om de grote vragen rond algoritmen te lijf te gaan. Denk hierbij aan distributed/streaming technologieën. Data-analyse en -visualisatie zijn speerpunten van het huidige en toekomstige ICT-onderzoek. Trefwoorden hierbij zijn onder andere: business intelligence, data mining, machine learning, artificial intelligence, visualisatie, visual analytics, en de integratie van data science en geo-informatie. Deze vraag raakt tevens aan onderzoek naar privacy, transparantie en informatievrijheid en aan de vraag of big data ons begrip van de wereld in het algemeen veranderen. Er is in Nederland een brede gebruikersgemeenschap in diverse domeinen waar veel data worden gegenereerd. Ook is er een e-infrastructuur beschikbaar die big data onderzoek mogelijk maakt. Gezien het belang van big data voor vrijwel alle sectoren van de Nederlandse economie, zijn er veel aanknopingspunten voor het bedrijfsleven, zeker ook het midden- en kleinbedrijf, om samen met kennisinstellingen innovaties te realiseren.

Beleidsagenda's

DEFENSIE
Digitale weerbaarheid en cyberoperaties
EZ
Inzet nieuwe technologieen
HTSM
ICT
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

3TU
Applied Mathematics Institute
3TU
NIRICT
AMC
Medical Integromics
Toon alle onderzoeks­agenda's