Beleidsagenda's

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en identiteit
Big Data
De kracht van de toegenomen sociale interactie
Groeiende technologische mogelijkheden
iTechnologie: aansturen en delen op afstand
Nieuwe verhoudingen en spanningen in onze samenleving
Veiligheid en handhaving van regels in cyberspace