Beleidsagenda's

Arbeid, zorg en zelfredzaamheid
Arbeidsmigratie en integratie
Armoede en schulden
De Participatiewet – arbeidsbeperkingen – medicalisering
Decentralisatie en deregulering
Democratische rechtstaat
Effectiviteit van uitvoering
Handhaving en fraude
Hybride financiering ziekte- en arbeidsongeschiktheid
Kwaliteit kinderopvang
Nieuwe arbeidsverhoudingen in een flexibele arbeidsmarkt
Pensioenhervormingen