Beleidsagenda's

Aantrekkelijke stedelijke regio’s en het stimuleren van kenniscirculatie
Dilemma’s en risico’s van vermaatschappelijking
Innovatieve en creatieve omgevingen in cultuur en media
Innovatieve leeromgevingen in het onderwijs
Kansen van vermaatschappelijking
Kennis, houding en vaardigheden in het onderwijs
Polarisatie op de arbeidsmarkt en nieuwe sociale scheidslijnen