Beleidsagenda's

(Big)data, infrastructuur en nieuwe methodes
Agro, food en tuinbouw
Astrochemie
Chemie in relatie met biologische en medische wetenschappen
Chemie in relatie met fysica en materialen
Chemie in relatie met technologie en duurzaamheid
Conflict, natural resources en migratie
Cyber Security
Digital Humanities/CLARIAH
Duurzame energie
Een sterke basis met een programma voor promovendi
Forensic Science
Gezondheidssystemen en beleid
Inclusieve ontwikkeling
Inter- en transdisciplinair onderzoek, nationaal en internationaal
Klimaatverandering
Klinische trials HIV, malaria and TBC
Leven in gezondheid
Maatschappelijk verantwoord innoveren
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Materialen: oplossingen voor schaarst
Onderzoeksprogrammering samen met relevante beleidsinstanties
Samenwerking met private partners
Seksuele & reproductieve gezondheid en rechten
Smart culture
Talentprogramma’s
Veiligheid en rechtssystemen in fragilie en conflict gebieden
Verbinding Social Sciences & Humanities
Voedselzekerheid en landbouw
Water
Water en klimaat