DEFENSIE

Beleidsagenda's

Digitale weerbaarheid en cyberoperaties
Een energiebewuste krijgsmacht
Een innovatieve en flexibele organisatie
Effectieve beïnvloeding in operaties
Gebruik van de ruimte
Militair optreden in een complexe en dynamische omgeving
Nieuwe technologieën voor defensiedoeleinden
Optreden in informatie gestuurde netwerken