Beleidsagenda's

Hoe kan Nederland, met de EU en herkomst- en transitlanden, komen tot een gebalanceerde en gezamenlijke aanpak van migratie die recht doet aan veiligheids-, sociaaleconomische en humanitaire overwegingen?
Hoe kan Nederland, met het oog op een krachtiger Eurozone en een krachtiger Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid, bijdragen aan meer draagvlak onder burgers voor de EU door een concretere invulling van solidariteit en soliditeit binnen de Eurozone en de bredere EU?
Hoe kunnen Nederland en de EU bijdragen aan de veiligheid en ontwikkeling van de ring rondom Europa, zowel de eerste, directe als de tweede eromheen? Wat zijn Nederlandse niches zowel in de eerste als tweede ring en welke rol speelt het instrumentarium voor OS en handelsbevordering daarin?
Hoe positioneren Nederland en de EU zich op het vlak van internationale publieke goederen (IPG’s) zoals klimaat, duurzame ontwikkeling, financiële en economische governance en veiligheid in het veranderende mondiale krachtenveld, tussen de VS, China, andere opkomende machten en niet-statelijke actoren?