Alle bijbehorende onderzoeksagenda's

Adaptive Life
RUG
Ageing
LUMC
Biomedical imaging
LUMC
Bioscience: the Science Base of Health
LEI
Brain
UMCU
Brain and Cognition
AMC
Brain function and dysfunction over the lifespan
LEI
CoE UCREATE
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Cognition, Socio-economic Behaviour and Neuro­science
UvA
Depressie, angst en suïcidepreventie
Stichting Trimbos Instituut
Dynamics of language
RUG
Dynamics of Youth
UU
Ernstige psychiatrische aandoeningen
Stichting Trimbos Instituut
Factors influencing health & health care
RUG
Future food Utrecht
UU
Health
TUD
Healthy brain
RUN
Human behaviour in a social context
RUG
Human Health
UvA
Human Health & Life Sciences
VU
Immunity, infection and tolerance
LUMC
Innovation in health strategy and quality of care
LUMC
Kenniscentrum Zorginnovatie
Hogeschool Rotterdam
Klinische neurowetenschappen
KNAW: Spinoza Centre for Neuroimaging
Life Science
CWI
Life Sciences
UU
Maatschappelijke scheidslijnen
WRR
Medical Delta
Leiden-Delft-Erasmus
Mental health and neuroscience
MUMC
Neurological and psychiatric disorders
AMC
Neurosciences
VUMC
Neurosciences
ErasmusMC
Nutrition & Health
WUR
Prevention and health promotion
MUMC
Quality of Life
UM
The Neuro­science & Cognition Utrecht
UU
Translational Drug Discovery and Development
LEI
Translational neuroscience
LUMC
Vital Regions
NHL Hogeschool
Ziekte en gezondheid
KNAW: Rathenau Instituut