Alle bijbehorende onderzoeksagenda's

(Kunst)Educatie
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Behaviour and education
RUN
Betekenis leren onderwijzen
Hogeschool de Kempel
Brain
UMCU
Brain ageing
RUG
Brain and Cognition
AMC
Brain function and dysfunction over the lifespan
LEI
Centre for Education and Learning
Leiden-Delft-Erasmus
CoE Persoonlijk meesterschap
Gereformeerde Hogeschool VIAA
CoE Persoonlijk meesterschap
PC Hs Marnix
Cognition of Learning
EUR
Communi­cation and Information
UvA
Cultuurbeleid
WRR
Docent en talent
Christelijke Hogeschool Ede
Dynamics of Youth
UU
Educatie
Fontys Hogescholen
Education
UT
Education for Learning Societies
UU
Eigentijds beoordelen in het onderwijs?
Hogeschool de Kempel
Game research
UU
Gebruik van digitale culturele informatie maximaliseren.
DEN
Global environmental change
KNAW-NIOO
Globalisation, Identity, Inequality and the Urban Environment
UvA
Healthy brain
RUN
Human Health & Life Sciences
VU
Innovatief en ontwerpgericht onderwijs-onderzoek
Iselinge Hogeschool
Innovation in health strategy and quality of care
LUMC
Kennis en cognitie taal en cultuur vanuit intern perspectief
KNAW: Meertens Instituut
Kenniscentrum Business Innovation
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Creating010
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Duurzame Havenstad
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Talentontwikkeling
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Hogeschool Rotterdam
Kunst & vormgeving
AVANS Hogeschool
Kunst- en cultuureducatie
Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
Language Diversity in the World
LEI
Learning and Innovation
UM
Leren en ontwikkelen
Vilentum Hogeschool
Onderwijs en zorg voor jeugd
Nederlands Jeugdinstituut
Onderwijs, leren & levensbeschouwing
Inholland
Onderzoekend en Wetenschapswijs
Naturalis Biodiversity Center
Persoonlijk meesterschap
Hogeschool de Kempel
Persoonlijke betekenisgeving van hetgeen kinderen leren
iPabo
Software
CWI
Sustainable Society
RUG
Technologie verrijkte leeromgeving
Open universiteit
TechYourFuture
Saxion
The Neuro­science & Cognition Utrecht
UU
Values, Technology and Innovation
TUD
Van onderwijsinstelling naar kennisinstelling
Haagse Hogeschool
Vital Regions
NHL Hogeschool
Vormend onderwijs
Gereformeerde Hogeschool VIAA
Wereldburgerschap, bestuur & stad
Haagse Hogeschool