Alle bijbehorende onderzoeksagenda's

Cognition, Socio-economic Behaviour and Neuro­science
UvA
Communi­cation and Information
UvA
Europe and a globalising world
UM
Fundamentals of Science
LEI
Fundamentals of Natural Science
UvA
Globalisation, Identity, Inequality and the Urban Environment
UvA
Governance for Society
VU
Human Health
UvA
Innovation in health strategy and quality of care
LUMC
Institutions for Open Societies
UU
Kenniscentrum Zorginnovatie
Hogeschool Rotterdam
Learning and Innovation
UM
Life Sciences
UU
Maatschappelijke scheidslijnen
WRR
Menselijke factoren in het benutten van innovatie in de klassieke oudheid
OIKOS
Migratiediversiteit
WRR
Onderzoekend en Wetenschapswijs
Naturalis Biodiversity Center
Quality of Life
UM
Sustainable Society
RUG
Sustainable World
UvA
The History and Philosophy of the Sciences and the Humanities
UU
Transnational Law and Governance
UvA
Values, Technology and Innovation
TUD
Waarde van wetenschap
KNAW: Rathenau Instituut
Wetenschaps­geschiedenis
KNAW: HUYGENS ING